Przejdź do treści

Faktoring coraz bardziej popularny wśród firm MSP. Pierwszy miliard obrotów faktoringowych w Bibby Financial Services

Po podsumowaniu III kwartału 2011 obroty małych i średnich firm obsługiwanych przez Bibby Financial Services przekroczyły poziom miliarda złotych, co oznacza ponad 60% wzrost w porównaniu do roku 2010. Tempo rozwoju faktoringu MSP przewyższyło wzrost całego rynku faktoringowego, który według najnowszych danych urósł o 17,26% w stosunku do roku ubiegłego.

Bibby Financial Services, międzynarodowy dostawca usług finansowych dla małych i średnich firm podsumował wyniki III kwartału 2011. Potwierdzają one coraz większe zainteresowanie finansowaniem bieżącej działalności poprzez faktoring przez polskich przedsiębiorców. Z usług faktoringu oferowanego przez Bibby Financial Services korzysta już ponad 370 małych i średnich firm.

Krzysztof Kuniewicz, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services komentuje: „Trzeci kwartał kończymy wynikiem na poziomie 997 mln zł wykupionych faktur.  Pierwszy dzień października był dla naszej firmy symboliczny – przekroczyliśmy granicę 1 miliarda złotych faktorowanych wierzytelności. Jest to dla nas, jako faktora specjalizującego się w obsłudze firm małych i średnich, ważnym kamieniem milowym w rozwoju. Wynik ten po 3 kwartałach oznacza wzrost o  60% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i zdecydowanie przekracza wynik zrealizowany w całym roku ubiegłym. Wzrost obrotów faktoringowych zawdzięczamy w równej mierze napływowi nowych klientów jak i rozwojowi klientów, których już obsługujemy o dłuższego czasu.

Cieszy nas ogromnie fakt, że faktoring dla wielu firm okazał się bardzo wartościowym wsparciem i impulsem do rozwoju w dość niepewnych czasach. Faktoring to biznes, który na co dzień dotyka ryzyka i dość skomplikowanych sytuacji przedsiębiorstw. Są to autentyczne wyzwania – aktualne szczególnie obecnie, jednak wyjście im naprzeciw jest podstawą sukcesu.

Wzrost popularności faktoringu obserwujemy na co dzień. Świadczy o tym wciąż narastająca liczba zapytań poszczególnych klientów  – co najprawdopodobniej odnotowują także inne firmy z naszej branży. Wzrost branży po 3 kwartałach zarówno w ujęciu kwotowym jak i procentowym to imponujący wynik i powód do satysfakcji dla całego środowiska faktorów. Jest to także dobra wiadomość dla firm, które korzystają z faktoringu, ponieważ wzrost branży faktoringowej w prosty sposób odzwierciedla także wzrost klientów firm faktoringowych. Czy ten wynik będzie także zachętą dla tysięcy innych firmy, które jeszcze nie poznały korzyści płynących z tej usługi?