System faktoringowy firmy eSourcing – nowoczesne rozwiązanie dla bankowości

Tagi:

Jednym z najszybciej rozwijających się obecnie instrumentów finansowo-handlowych zarówno w Polsce, jak i w całej Europie jest faktoring – czyli usługa chroniąca przedsiębiorcę przed niewypłacalnością kontrahentów.

Jest to taki rodzaj działalności finansowej, w którym bank lub firma świadcząca usługi faktoringowe wykupuje wierzytelności pieniężne przysługujące faktorantowi z tytułu sprzedaży towaru, lub świadczenia usług i wypłaca mu należną kwotę pomniejszoną o ustalone umową opłaty. Firma korzystająca z faktoringu uzyskuje przed terminem płatności środki, dzięki którym może spłacić swoje zobowiązania i tym samym minimalizuje ryzyko ściągnięcia należności.

Obecnie faktoring uważany jest za niezbędny instrument finansowy nowoczesnej gospodarki, a jego popularność z roku na rok rośnie, na co wpływ mają zwłaszcza trudne dla przedsiębiorców okresy zahamowań rozwoju gospodarczego. Coraz wyższe obroty w branży wskazują, że firmy świadczące tego typu usługi pomagają w utrzymaniu płynności finansowej coraz większej ilości przedsiębiorstw, zajmujących się różnymi dziedzinami gospodarki.

Wraz z dynamicznym rozwojem faktoringu zwiększa się zakres usług świadczonych przez banki, a co za tym idzie powstają specjalistyczne systemy informatyczne, pozwalające stronom na zarządzanie i kontrolę wszystkich działań z zakresu faktoringu, oraz na automatyzację procesów biznesowych. Korzystanie z tego typu systemów znacząco wpływa na redukcję kosztów oraz czasu potrzebnego do wykonania określonej pracy. Dzięki wykorzystaniu potencjału sieci Internet, systemy te umożliwiają dostęp do danych i sprawdzanie stanu przeprowadzonych działań niezależnie od czasu i miejsca na świecie, poza tym cechuje je duża wszechstronność operacji – tym samym odpowiadają one na oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Firmą specjalizującą się w produkcji, wdrażaniu i outsourcingu tego typu systemów wspierających specjalistyczne usługi finansowe jest eSourcing, oferujący nie tylko gotowe systemy informatyczne, ale także rozwiązania unikatowe, wspomagające skomplikowane procesy i produkty bankowe dedykowane do obsługi wymagających klientów korporacyjnych. Spółka odpowiada nie tylko za stworzenie, ale też za serwisowanie i codziennie funkcjonowanie oprogramowania.

eSourcing tworzy rozwiązania informatyczne dla rynków finansowych od wielu lat. Jednym z ostatnio zrealizowanych projektów był system faktoringowy stworzony dla Alior Banku – jednego z dynamicznych graczy na polskim rynku bankowym. System ten obsługuje następujące rodzaje umów faktoringowych: faktoring pełny (bez regresu), niepełny (z regresem), ubezpieczony, odwrotny faktoring, a także dyskonto i zarządzanie wierzytelnościami. Posiada on także mechanizmy matchingu, wspomagające rozliczanie spłat dłużników.

System ten dedykowany jest takim biznesowym klientom banku, których cechuje wysoki poziom należności, którzy sprzedają swoje produkty czy usługi stałym odbiorcom, z odroczonym terminem i którzy chcą utrzymać płynność finansową firmy. Dzięki niemu przedsiębiorca ma możliwość szybkiego dostępu do gotówki – może otrzymać ją już w dniu złożenia zlecenia nabycia wierzytelności, a nawet do godziny od przyjęcia zlecenia przez bank. Ponadto tego rodzaju system faktoringowy umożliwia kontrolę sprzedaży, nadzór nad umowami faktoringowymi oraz przegląd relacji pomiędzy sprzedającym a kupującym.

Stworzony przez eSourcing system faktoringowy dla Alior Banku został wyróżniony prestiżową nagrodą Gazety Bankowej – Hit Roku 2010 dla Instytucji Finansowych w kategorii „Rozwiązanie”. Aktualnie firma pracuje nad kolejnym rozwiązaniem faktoringowym, tym razem dla Polskiego Banku Przedsiębiorczości SA. Projekt realizowany jest w oparciu o współpracę z ITG Innovation Technology Group.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu