Runicom S.A.: zmiany w akcjonariacie i Radzie Nadzorczej

Rowing Capital Ltd, fundusz kontrolowany przez Piotra Chmielewskiego, przejął kontrolę nad notowaną na NewConnect spółką Runicom S.A., zwiększając zaangażowanie do 60,38% akcji, dających 72,21% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W wyniku transakcji przeprowadzonej w dniu 4 października, Rowing Capital Ltd posiada bezpośrednio 6.796.928 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Runicom S.A., które stanowią 58,21% w kapitale zakładowym oraz 70,89% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Runicom S.A. oraz 253.493 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią 2,17% w kapitale zakładowym oraz 1,32% w ogólnej liczbie głosów Runicom S.A.

Piotr Chmielewski, poprzez podmioty powiązane i działające w porozumieniu kontroluje łącznie 9.304.330 akcji Runicom S.A., które stanowią 79,69% w kapitale zakładowym oraz 87,63% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zmiany w Radzie Nadzorczej Runicom S.A.

W dniu 3 października 2011 r., Zarząd Runicom S.A. otrzymał rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki od Andrzeja Krakówki. W to miejsce, w dniu 4 października 2011 r. został powołany Dariusz Graff – manager od wielu lat związany z rynkiem finansowym i doradztwa biznesowego. Nowy członek Rady Nadzorczej Runicom S.A. zdobywał doświadczenie zawodowe w spółkach consultingowych i mediowych. W ostatnich latach był związany z giełdową Grupą Kapitałową Internet Group, gdzie zajmował stanowisko dyrektora ds. rozwoju. Pełnił również funkcję dyrektora zarządzającego spółką Ad Net S.A. Obecnie jest Prezesem Zarządu spółek powiązanych z Piotrem Chmielewskim, tj. należących do Grupy Kapitałowej PCH Capital S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu