Przejdź do treści

Polacy krytycznie o służbie zdrowia

Jak wynika z badania przeprowadzonego w 9 krajach Europy i Stanach Zjednoczonych na zlecenie Europ Assistance, Polacy bardzo krytycznie oceniają polski system opieki medycznej. W skali od 1 do 10 wystawili polskiej służbie zdrowia ocenę 2,9 punktu. Tegoroczne badanie pokazuje również, iż kryzys ekonomiczny dotarł także do Polski –  aż 36% badanych z naszego kraju zrezygnowało z wydatków na opiekę medyczną z powodu złej sytuacji finansowej. To najwięcej spośród wszystkich badanych państw.

Piąte już badanie Health Barometer objęło grupę 5 500 osób z Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Polski, Stanów Zjednoczonych, Austrii, Hiszpanii i Czech. W badaniu Europ Assistance zdecydowanie najlepiej swój system opieki medycznej ocenili Austriacy (6,2 pkt. w skali 1 do 10), Brytyjczycy (5,6 pkt.) i Hiszpanie (5,4 pkt.). Najgorzej w badaniu wypadła Polska. Aż 35% badanych oceniło polską służbę zdrowia jako złą, 47% jako przeciętną, 16% jako dobrą, a zaledwie 1% jako bardzo dobrą. Polska była jedynym krajem, w którym żaden z badanych nie zaznaczył odpowiedzi „doskonała”. Aż 76% badanych z Polski, ponownie najwięcej ze wszystkich państw, wskazało, że ich zdaniem w Polsce nie ma równego dostępu do usług medycznych. Jednocześnie 88% badanych obawia się dalszego wydłużania się czasu oczekiwania na leczenie.

Pytani o sposoby poprawy sytuacji w polskiej służbie zdrowia badani najczęściej wymieniali zwiększenie prywatnych ubezpieczeń, obejmujących pełną opiekę medyczną lub usługi specjalistyczne (30% badanych). 23% zgodziłoby się na podniesienie podatków lub wprowadzenie obowiązkowych dopłat na służbę zdrowia, a 18% na wprowadzenie dodatkowych opłat za poszczególne świadczenia medyczne. Badani ze Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych wskazali, iż najlepszym rozwiązaniem na pokrycie rosnących kosztów opieki zdrowotnej jest podniesienie podatków.

Tegoroczne badanie, przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance w Polsce po raz trzeci pokazało, iż kryzys ekonomiczny coraz mocniej odbija się również na naszych domowych budżetach. Aż 36% badanych Polaków musiało zrezygnować w ostatnim roku z wydatków na opiekę medyczną z powodu złej sytuacji finansowej. W porównaniu z wynikami z 2009 roku to wzrost aż o 23%. Poza nami z tego typu wydatków najczęściej rezygnowali Francuzi (29%) oraz Amerykanie (25%). Polacy rezygnowali głównie z opieki dentystycznej i okulistycznej (18%), ale też z zakupu przepisanych leków (16%), opieki podstawowej (13%) i dużych zabiegów oraz kosztownych badań (11%). Tegoroczny Health Barometer pokazał również, że Polacy nie mają zaufania do lokalnych szpitali – aż 72% Polaków w przypadku konieczności operacji wolałoby udać się do wyspecjalizowanego szpitala w dużym mieście, niż do szpitala ogólnego w pobliskiej miejscowości (w najmłodszej grupie wiekowej 18-39 lat ten wskaźnik wyniósł aż 83%). W przypadku pozostałych państw ten wskaźnik wahał się w przedziale od 44% do 65%.

Polacy bardzo negatywnie ocenili również system pomocy dla osób starszych i niesamodzielnych – aż 85% badanych określiło go jako zły lub przeciętny. Zaledwie 11% oceniło go jako dobry, a 1% jako bardzo dobry. Ponownie Polska była jedynym krajem, gdzie nikt z badanych nie zaznaczył odpowiedzi „doskonała”. Polacy bardzo źle ocenili również system wsparcia finansowego, który ma pomóc osobom starszym pozostającym w domu (83% określiło go jako niewystarczający), a także działania rządu na rzecz pomocy osobom wymagającym opieki (88% negatywnych ocen).

Nieco lepiej Polacy wypadają w zakresie prewencji i badań kontrolnych. Pytani o badania kontrolne przeprowadzone w ciągu ostatnich 5 lat, 21% badanych z Polski odpowiedziało, że nie było na takich badaniach, 35%, że było, ale na własną prośbę, a 44% że zostało na takie badania skierowane – to najwyższy wskaźnik spośród wszystkich państw. Jeżeli chodzi o długoterminowe programy prewencyjne w kontekście wykonywanej pracy badani zgłaszają największe zapotrzebowanie na programy zwalczające bóle kręgosłupa (77%), pozwalające radzić sobie ze stresem (65%), profilaktyczne, pozwalające na wczesne wykrycie poważnych chorób (63%), a także zapobiegające otyłości (40%) i ryzyku chorób związanych z paleniem (33%).

Wśród badanych z Polski 55% osób zadeklarowało, iż korzysta z Internetu przy wyszukiwaniu informacji związanych z opieką medyczną. Aż 68% osób jest za wprowadzeniem do użytkowania elektronicznych urządzeń do monitorowania m.in. poziomu cukru, ciśnienia, czy rytmu serca – to trzeci wynik tuż za Hiszpanią (79%) oraz Szwecją (75%). Równie chętnie Polacy zgodziliby się na uzyskanie dodatkowej opinii lekarskiej poprzez przesłanie za pośrednictwem Internetu dokumentacji medycznej – to również trzeci wynik po Szwecji (82%) i Hiszpanii (61%). Równie przyjaźnie Polacy patrzą na możliwość zdalnej konsultacji z lekarzem ogólnym za pośrednictwem kamery internetowej – taką możliwość dopuszcza 35% badanych (trzeci wynik po Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych). Aż 81% Polaków twierdzi, że kontakt internetowy z lekarzem pierwszego kontaktu wpłynie pozytywnie lub nie zmieni relacji pacjent-lekarz, podczas gdy większość badanych z Europy Zachodniej i Południowej obawia się, że telekonsultacje mogą osłabić tę relację.

Badanie Health Barometer organizowane jest na zlecenie Europ Assistance corocznie, od 2006 roku. Polska została włączona do badania w 2009 roku.