EL2 z grupy MIT kończy spory z firmą InternetQ Poland

EL2 Sp. z o.o. należąca do notowanej na warszawskiej giełdzie spółki MIT S.A. (Mobile Internet Technology S.A. – indeks WIG-Media), będącej częścią giełdowej grupy MNI (indeksy: sWIG80, WIG-TELKOM), jest firmą zajmująca się obsługą loterii SMS-owych (Premium Rate) na rzecz rynku medialnego i reklamowego oraz operatorów sieci GSM. InternetQ Poland Sp. z o.o., jeden z liderów rynku loterii SMS-owych w Polsce jest spółką-córką międzynarodowego koncernu, operującego w 27 krajach w Europie, Azji.

Oba podmioty współpracowały wcześniej przy organizacji i obsłudze loterii SMS-owych, w tym na rzecz krajowych operatorów sieci telefonii komórkowej, m.in. 150 BMW sieci Orange, przeprowadzonej w 2009 r. Przy rozliczeniu tego konkursu doszło do sporu pomiędzy tymi partnerami.

Internet Poland Sp. z o.o. oraz EL2 Sp. z o.o. zawarły ugodę pozasądową kończącą wszelkie spory między stronami powstałe przy organizacji loterii 150 BMW oraz związane z publikacjami prasowymi na temat tego sporu. Strony zobowiązały się także do cofnięcia wniesionych pozwów oraz zakończenia, na ich wniosek, wszystkich innych postępowań. – Cieszę się, że udało się nam dojść do porozumienia. Rynek loterii SMS-owych przeżywa teraz bardzo trudny okres, a takie spory nie mogły wpływać pozytywnie na ocenę branży, w tym także naszej spółki przez inwestorów giełdowych. Mam nadzieję, że to już przeszłość, zwłaszcza, że nasze relacje z InternetQ Poland na tyle się zmieniły, że obecnie nie wykluczamy współpracy przy kolejnych projektach tak w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych – mówi Leszek Kułak, prezes MIT S.A.

Podobne stanowisko ma InternetQ Poland Sp. z o.o. – Z satysfakcją przyjmuję, że zarząd EL2 zdecydował się na zawarcie ugody. Liczę, że od dzisiaj wspólnie będziemy pracować na rzecz rozwoju naszej branży w Polsce, co przełoży się na poprawę jej wizerunku – mówi Grzegorz Witerski, prezes InternetQ Poland Sp. z o.o.

EL2 Sp. z o.o. zapłacił w ostatnich dniach na rzecz InternetQ Poland Sp. z o.o. uzgodnioną w ramach ugody kwotę. Środki miały pełne pokrycie w utworzonych przez firmę rezerwach, przez co wypłata nie będzie miała żadnego wpływu na wyniki finansowe MIT S.A. w drugim półroczu 2011 r., a tym samym wyniki finansowe giełdowej spółki holdingowej MNI S.A., która ma 61,82% akcji MIT S.A.

Na koniec I półrocza 2011 r. MNI miała 166,42 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto, o 23,2% więcej niż rok wcześniej. Grupa wykazała 18,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 16,89 mln zł.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu