HEINEKEN wybiera Kraków na siedzibę Centrum Usług Finansowych

HEINEKEN poinformował dziś, że Centrum Usług Finansowych HEINEKENA powstanie w Krakowie. Zgodnie z planem, Centrum zostanie uruchomione w 2012 r. i będzie świadczyć wybrane usługi biznesowe w zakresie transakcji finansowych w celu wsparcia organizacji HEINEKEN oraz jej spółek operacyjnych.

Wybór Krakowa jest wynikiem szeroko zakrojonej analizy, którą Firma przeprowadziła w kilku krajach Europy. Analiza ta obejmowała zdefiniowanie wewnętrznych potrzeb, porównanie z istniejącymi centrami tego typu oraz wizje lokalne w potencjalnych lokalizacjach. Kraków został wybrany głównie z uwagi na jakość i dostępność kadry, koszty operacyjne, łatwość dojazdu oraz techniczną infrastrukturę.

„Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem jakości kadr oraz ogólnego otoczenia biznesowego, a szczególnie dojrzałości sektora usług w Krakowie” – powiedział Frans Eusman odpowiedzialny za Globalne Usługi Biznesowe HEINEKENA. – „Kraków udowodnił, że pod względem biznesowym jest najlepszym miejscem dla naszego Centrum Usług Finansowych. Z niecierpliwością oczekujemy współpracy z miastem Kraków oraz jego wspaniałymi kadrami, co pozwoli na skuteczne uruchomienie i prowadzenie Centrum”.

Początkowo Centrum Usług Finansowych będzie świadczyć usługi na rzecz regionów europejskich HEINEKENA. W przyszłości jednostka będzie zatrudniać kilkaset osób.

Inicjatywa Centrum Usług Finansowych stanowi integralną część jednostki Globalnych Usług Biznesowych (GUB) firmy HEINEKEN, utworzonej w październiku 2010 r., aby umożliwić Firmie lepsze wykorzystanie efektu skali oraz optymalizację wydajności. GUB HEINEKENA koncentruje się na trzech istotnych obszarach: Procesy Biznesowe i Technologia, Zakupy oraz Usługi w zakresie Transakcji Finansowych. Jednostka GUB ma na celu zapewnienie usług najwyższej jakości po najniższych możliwych kosztach poprzez standaryzację, poprawę procesów oraz wdrażanie wspólnych usług dla różnych krajów.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu