FUMO–Ostrzeszów z sukcesem wdrożyło system QAD Enterprise Applications

Spółka FUMO–Ostrzeszów zakończyła proces implementacji systemu klasy ERP – QAD Enterprise Applications dedykowanego firmom z sektora produkcyjnego. Celem wdrożenia było usprawnienie procesu zarządzania przedsiębiorstwem, a w szczególności przebiegu planowania produkcji. W efekcie udało się skrócić czas przepływu informacji, poprawić integrację danych oraz zapewnić do nich dostęp w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie QAD objęło również takie moduły, jak: QAD Configurator, Consignment Inventory, EDI ECommerce, Lean Manufacturing, Logistics Accounting oraz PRO/PLUS. Ponadto zaimplementowano aplikacje innych producentów, współpracujące z aplikacją Preactor (harmonogramowanie produkcji) oraz Propers (kadry i płace).

FUMO-Ostrzeszów jest producentem szerokiego asortymentu sprzęgieł i hamulców sterowanych, stosowanych w technice napędowej maszyn i urządzeń w wielu różnych gałęziach przemysłu w kraju i Europie. Ponadto firma specjalizuje się w produkcji wyrobów na zlecenie, w tym produktów nietypowych, dopasowanych do indywidualnych wymagań klienta. Rosnące przychody przedsiębiorstwa, a także konieczność zachowania jak najwyższych standardów jakości produkcji oraz terminowości dostaw sprawiły, że FUMO-Ostrzeszów podjęło decyzję o wprowadzeniu rozwiązania usprawniającego zarządzanie firmą.

– Według głównych założeń system ERP wspiera zarządzanie w takich obszarach przedsiębiorstwa jak zakupy, dystrybucja, gospodarka magazynowa, finanse oraz kadry i płace. Najistotniejszą jednak kwestią było dla nas usprawnienie procesu zarządzania produkcją. – mówi Zdzisław Kużaj, Prezes Zarządu, FUMO-Ostrzeszów.

W celu sprostania wytycznym Zarządu spółki, eksperci z QAD zaproponowali wdrożenie kompleksowego systemu wspomagającego zarządzanie. Dzięki temu rozwiązaniu, przyjmowanie nowych zleceń produkcyjnych można poprzedzić symulacją procesu produkcyjnego, co pozwala na bardziej precyzyjne określenie terminu wykonania. Przepływ informacji w trybie zbliżonym do on-line usprawnia pracę i ułatwia procesy decyzyjne we wszystkich działach przedsiębiorstwa. Bieżąca i dokładna informacja o stanach magazynowych pozwala na szybsze reagowanie w obszarze zakupów oraz wpływa na zmniejszenie stanu zapasów, a tym samym przyczynia się do obniżenia kosztów produkcji.

FUMO-Ostrzeszów zdecydowało się na wprowadzenie rozwiązania QAD Configurator, który zapewnia szybkie i wygodne modyfikowanie wyrobu na poziomie tworzenia zamówienia sprzedaży z automatycznym aktualizowaniem struktury, technologii i wyceny produktu. Dzięki temu nowa technologia jest błyskawicznie kierowana do produkcji.

– Pierwszą i podstawową korzyścią, jaką odnotowaliśmy po zakończeniu prac wdrożeniowych, jest pełna integracja oraz szybki i prosty dostęp do danych. Ponadto praktycznie wyeliminowaliśmy błędy w planowaniu procesów produkcyjnych – stwierdza Leszek Wencel, odpowiedzialny za realizację projektu po stronie FUMO-Ostrzeszów.

– Dzięki wdrożeniu dokonano pełnej informatyzacji procesu zarządzania produkcją, a w szczególności usprawniono jej planowanie w oparciu o zastosowanie narzędzi planistycznych. Umożliwiają one przedsiębiorstwom produkcyjnym obniżenie poziomu stanów magazynowych i poziomu produkcji w toku, zwiększenie wydajności oraz poprawę terminowości realizacji zamówień – mówi Paweł Daszkiewicz, dyrektor ds. realizacji w QAD Polska.

Proces implementacji rozwiązania wraz z dodatkowymi modułami zrealizowano w ciągu roku. Obecnie trwają prace mające na celu pełne wykorzystanie możliwości systemu QAD w warunkach działania firmy.

– Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z QAD. Udało nam się zrealizować wszystkie założenia w ustalonym harmonogramie działań. Dodatkowym wyzwaniem była konieczność takiego zaplanowania prac implementacyjnych, aby w żaden sposób nie kolidowały one z codzienną pracą naszego przedsiębiorstwa. Eksperci z QAD wywiązali się z tego zadania bardzo sprawnie. – podsumowuje Zdzisław Kużaj, Prezes Zarządu FUMO-Ostrzeszów.

Z systemu korzysta obecnie 45 licencjonowanych użytkowników. W przyszłości planowany jest rozwój systemu QAD Enterprise Applications o aplikację obsługi kodów kreskowych, moduł CRM, a także rozwiązanie do zarządzania gospodarką narzędziową oraz środkami trwałymi.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu