UPS ogłasza plany rozbudowy hubu lotniczego w Kolonii/Bonn

Rozbudowa pomoże obsłużyć wzrastający ruch i zapewni utrzymanie niezawodności oraz przepustowości dla klientów w Europie i poza jej granicami.

Z okazji jubileuszu 25-lecia rozpoczęcia przez UPS (NYSE: UPS) działalności w porcie lotniczym Kolonia/Bonn w Niemczech, firma ogłosiła plany znacznej rozbudowy europejskiego węzła lotniczego, ulokowanego w tym miejscu.

1 Jim Barber, UPSProjekt, którego zakończenie planowane jest na koniec 2013 r., zakłada wyposażenie istniejącego obiektu w dodatkowe, najnowocześniejsze technologie, a także znaczną rozbudowę już istniejącego budynku. Dobudowany fragment częściowo byłby przeznaczony do obsługi większych przesyłek frachtowych. Działania te znacząco zwiększą wydajność sortowania, z obecnych 110 tys. do 190 tys. paczek na godzinę. Dzięki temu węzeł lotniczy UPS na lotnisku Kolonia/Bonn pozostanie jedną z najbardziej zaawansowanych sortowni na świecie.

Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 200 mln USD, co jest największą inwestycją UPS w eksploatowane obiekty poza granicami USA.

UPS wybrało port lotniczy Kolonia/Bonn jako miejsce swojego europejskiego węzła lotniczego ze względu na doskonałe położenie w sercu najbardziej wydajnego gospodarczo regionu w Europie oraz dobrze rozwiniętą sieć dróg i infrastrukturę. Ponadto sprzyjające lokalne warunki pogodowe, pozwalały na loty przez cały rok, na lotnisku znajdował się znakomity system dróg startowych, dostępna była także wykwalifikowana i elastyczna siła robocza. Te zalety pozostają aktualne do dzisiaj. Co niezwykle istotne, port lotniczy Kolonia/Bonn pozwala firmie UPS także na loty nocne, co najmniej do roku 2030.

„Węzeł lotniczy w Kolonii sprawdza się znakomicie od 25 lat. Jego lokalizacja wciąż pozostaje najlepszą z możliwych pozwalając skutecznie obsługiwać klientów na ważnych szlakach handlowych w Europie, a także na kierunkach do Ameryki i Azji” – powiedział Jim Barber, prezes UPS Europe. „Ta inwestycja pokazuje nasze zaangażowanie i długofalowe przekonanie o sile europejskiej gospodarki i firm, które wytwarzają towary poszukiwane na całym świecie.”

UPS odnosi w Europie wielkie sukcesy, czego przykładem jest złożona roczna stopa wzrostu eksportu, wynosząca ponad 10% na przestrzeni ostatnich 10 lat. Ogłoszone 15 września plany rozbudowy przygotują UPS do dalszego rozwoju działalności na rynku międzynarodowych przesyłek ekspresowych.

„Dzisiejszy komunikat to dobra wiadomość dla klientów UPS w Europie i na całym świecie” – dodał Barber. „Wyższa przepustowość i wydajność obiektów na lotnisku Kolonia/Bonn zagwarantuje utrzymanie najwyższego możliwego poziomu usług we współczesnej, bardzo konkurencyjnej i szybko zmieniającej się gospodarce.”

UPS już dziś jest największym pracodawcą w porcie lotniczym Kolonia/Bonn, zatrudniając niemal 2300 osób. W wyniku rozbudowy do końca 2013 r. powinno powstać ok. 200 nowych miejsc pracy. Liczba ta będzie rosnąć w miarę wzrostu wykorzystania nowych mocy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu