Przejdź do treści

Nowa specjalność e-biznes i innowacje na Uczelni Łazarskiego

Odpowiadając na potrzeby rynku pracy, Uczelnia Łazarskiego stworzyła wspólnie ze specjalistami z Core PR, Invent, BOC oraz IAB program specjalności I stopnia na wydziale Ekonomii – e-biznes i innowacje. Kierunek powstał w ramach projektu „Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Specjalność dostępna jest zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Unikalność specjalności e-biznes i innowacje polega na tym, że program przewiduje bardzo wiele praktycznych zajęć, prowadzonych przez ekspertów-praktyków w formie case studies (studium przypadków), gier symulacyjnych i warsztatów. Materiał dydaktyczny specjalności powstał w oparciu o realne zagadnienia i problemy, które występują w firmach prowadzących e-biznes. Dzięki temu, studenci nauczą się m.in. tworzenia kampanii marketingowych, zarządzania obecnością produktu/usługi na rynku, zarządzania ceną i komunikacją o produkcie/usłudze. W trakcie zajęć student zdobędzie podstawową wiedzę informatyczną i nauczy się tworzenia i korzystania z baz danych, oceny użyteczności narzędzi IT, a także posiądzie umiejętność zlecania i kontrolowania pracy w procesach informatycznych. Zdobędzie też praktyczną wiedzę biznesową, będzie umiał analizować sprzedaż, rentowność i koszty w rzeczywistych warunkach biznesowych, współpracować z działem finansowym firmy, zbierać kluczowe i usystematyzowane informacje o kondycji przedsiębiorstwa, nauczy się też zarządzania finansami, budżetem i zyskiem w projekcie informatycznym.

Zgodnie z zaobserwowanym trendem firmy coraz częściej będą szukać sposobów na świadczenie usług w sieci. Szybsze i o wiele tańsze dotarcie do potencjalnych klientów będzie decydować o efektywności i opłacalności biznesu – mówi Martin Dahl, pełnomocnik Dziekana ds. programowych i kontaktów z biznesem na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego – Specjalność e-biznes i innowacje daje unikalną kombinację wiedzy i praktycznych umiejętności, pozwalających dołączyć naszym absolwentom do wąskiego grona specjalistów zajmujących się jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Polsce – podkreśla Martin Dahl.

Oderwanie praktyki biznesowej od programu nauczania na studiach to odwieczny problem, zarówno studentów, jak i ich przyszłych pracodawców. W dynamicznie rozwijającym się świecie biznesowym wciąż pojawiają się nowe technologie i koncepcje, których uczelnie nie są w stanie na bieżąco wprowadzać. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest tworzenie kursów wspólnie z przedstawicielami świata biznesu. Poza urozmaiceniem programu studiów, studenci mają szansę na czerpanie praktycznej wiedzy prosto ze źródła. A to z kolei zwiększa ich szanse na zdobycie atrakcyjnej posady po zakończeniu edukacji. To także sposób na zawarcie ciekawych kontaktów biznesowych z partnerami uczestniczącymi w programie – mówi Michał Kossowski Management Consultant, Prezes Zarządu BOC.

Aby zarejestrować się na studia lub uzyskać więcej informacji na temat Uczelni Łazarskiego, wystarczy odwiedzić stronę: www.rekrutacja.lazarski.pl.