Nowa osoba w Zarządzie pkt.pl

Spółka pkt.pl rozszerzyła skład Zarządu. Nowym członkiem władz spółki został Zbigniew Kempiński, który objął również stanowisko Dyrektora ds. HR i Obsługi Klienta.

„Zarządzanie zasobami ludzkimi odgrywa kluczową rolę w biznesie – zwłaszcza w przypadku takich spółek jak pkt.pl, gdzie większość pracowników ma bezpośredni kontakt z Klientem. Dlatego systematycznie inwestujemy w pracowników, bez których nasz sukces nie byłby możliwy. Cieszę się, że udało się nam jeszcze bardziej wzmocnić zespół oraz Zarząd spółki” – mówi Piotr Strzałkowski, Prezes Zarządu pkt.pl.

„Połączenie funkcji HR i obsługi Klienta nie jest typowym rozwiązaniem, ale daje niezwykle cenną perspektywę w zarządzaniu” – mówi nowy Członek Zarządu pkt.pl, Zbigniew Kempiński. „Z jednej strony może ściślej powiązać HR z biznesem, zaś z drugiej pomóc w konsekwentnej realizacji dobrych praktyk obsługi Klienta zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji.”

Jako Członek Zarządu i Dyrektor ds. HR i Obsługi Klienta Zbigniew Kempiński będzie odpowiadał m.in. za konsolidację strategii i polityki personalnej oraz szkoleniowej. Do jego obowiązków należeć będzie także nadzór nad działaniami z zakresu komunikacji wewnętrznej i budowy nowoczesnych narzędzi kontaktu z Klientem oraz stałego podnoszenia standardów obsługi. Zbigniew Kempiński ma ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Wcześniej pracował w firmach działających w obszarze marketingu i telekomunikacji, m.in.: US WEST Polska, GTE, Polskiej Telefonii Cyfrowej, czy SFERIA SA (grupa Polsat). Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu