CTPartners zaprojektuje i wdroży System Zarządzania Usługami IT wg ISO/IEC 20000 w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

CTPartners SA – lider polskiego rynku szkoleń i doradztwa w zakresie zarządzania IT, spółka z Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix, informuje o wygranym przetargu na „Doradztwo w zakresie opracowania zasad współpracy z Partnerami w zakresie eksploatacji projektu SEKAP2, zgodnie z zasadami biblioteki ITIL®” dla Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.

Zamówienie publiczne realizowane jest w ramach wykonania projektu „Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Śląskim” i obejmuje opracowanie, realizację i wdrożenie katalogu usług w oparciu o normę PN-ISO/IEC 20000 z zachowaniem pełnej spójności i integracji z systemem bezpieczeństwa i jakości, funkcjonującym w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (ŚCSI).

„Dążenie organizacji do ciągłego doskonalenia się oraz do uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku usług IT spowodowało, że w ostatnim czasie obserwujemy duży wzrost zainteresowania normą ISO/IEC 20000, a wygrany przez CTPartners przetarg jest tylko tego potwierdzeniem. Projekt realizowany będzie na potrzeby akredytowanej certyfikacji  ŚCSI na zgodność z wymogami z normą PN-ISO/IEC 20000, z wykorzystaniem standardów biblioteki ITIL®. CTPartners od lat realizuje usługi doradcze, polegające na wsparciu organizacji zainteresowanych budową usługowych organizacji IT, w tym także poprzez wdrożenie wymagań tej normy.” – powiedział Robert Gontkiewicz, Wiceprezes Zarządu CTPartners SA.

Szczegółowe zadania  w ramach  projektu polegać będą na:

  • Audycie wstępnym i opracowaniu koncepcji wdrożenia Systemu Zarządzania Usługami Informatycznymi wg normy ISO/IEC 20000
  • Wdrażaniu systemu Zarządzania Usługami Informatycznymi wg normy ISO/IEC 20000
  • Usługach szkoleniowych – przeprowadzeniu certyfikowanych szkoleń z obszaru ITIL®.

Zamówienie realizowane będzie przez konsorcjum firm CTPartners SA oraz PBSG Sp. z o.o.  Projekt ma zakończyć się w grudniu b.r.

To kolejny projekt wdrożenia tej normy w administracji publicznej. W ostatnim czasie CTPartners jako dostawca usług doradczych w zakresie zarządzania IT z sukcesem zaprojektowała  system zarządzania  usługami IT wg ISO/IEC 20000 dla  Urzędu Miasta Bydgoszczy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu