Więcej Futurisa w Dobra Nasza S.A.

Futuris S.A., poprzez Spółkę zależną ITVENT S.A. zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu notowanej na New Connect spółki Dobra Nasza S.A. Zmiana ta nastąpiła na skutek zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii A.

Futuris S.A. poprzez ITVENT S.A. posiada 120.000 akcji zwykłych na okaziciela, które przed wspomnianą zmianą stanowiły 7,57% w kapitale zakładowym oraz 4,64% w ogólnej liczbie głosów, a po zmianie stanowią 7,57% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Dobra Nasza S.A.

Dobra Nasza S.A. to istniejąca od 2008 roku agencja reklamowa świadcząca usługi full service. Firma projektuje i realizuje kompleksowe kampanie reklamowe z zakresu ATL i BTL , a także marketingu wirusowego. Dobra Nasza S.A. specjalizuje się również w kompleksowej obsłudze działań promocyjnych dla miast i regionów.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu