Trendy na rynku telefonii mobilnej

Nasycenie indywidualnego rynku telefonii komórkowej w Polsce jest większe niż telefonii stacjonarnej i według obliczeń Komisji Europejskiej wynosi 110,8%. Średnia europejska to 124,5%. V Group S.A. widzi przyszłość sektora dystrybucyjnego w konsolidacji punktów sprzedaży produktów i usług operatorów sieci GSM.

Nasycenie polskiego rynku znajduje się poniżej średniej europejskiej, co oznacza, że polscy operatorzy komórkowi mają pole do działania, a nasz rynek ogromny potencjał. Ma to przełożenie na przychody spółek w branży telefonii ruchomej, które rosną każdego roku. V Group rozumie chłonność tego rynku, dlatego planuje akwizycję kolejnych punktów sprzedaży sieci Plus poprzez spółkę zależną. Spółka posiada w obecnej chwili 5 punktów sprzedaży produktów i usług sieci Plus. Do końca roku planuje przejąć kolejne 7 do 10 w strukturze swojej grupy. Działalność holdingu V Group S.A. opiera się na przejęciach punktów sprzedaży produktów i usług operatorów sieci Plus na terenie całej Polski.

„Duże rozdrobnienie właścicieli punktów sprzedaży powoduje, iż pomimo wysokich standardów obsługi wdrażanych przez wszystkich operatorów komórkowych wciąż jest duży obszar do poprawy jakości. Wynika to z faktu, iż  właściciele punktów stosują nierzadko odrębne od wytycznych operatora standardy obsługi klienta. Dodatkowo dochodzą cechy niemierzalne obsługi jak życzliwość, uśmiech itp. Skoncentrowanie punktów sprzedaży w kilku silnych podmiotach dbających o wysokie standardy i narzucających dodatkowe procedury kontroli jakości  z czasem wyprze z rynku słabszych graczy. Wzrost jakości obsługi zaowocuje również zauważalnym wzrostem przychodów” – mówi Robert Walicki, Prezes Zarządu V Group S.A.

Zgodnie z raportem Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) o stanie sektora telekomunikacyjnego w Polsce, penetracja rynku telefonii komórkowej wyniosła na koniec 2010 r. 123,2%. Oznacza to, że w kraju jest prawie 47 milionów aktywnych numerów telefonii mobilnej. Wzrost nasycenia sprzyja wzrostowi dochodów firm dystrybucyjnych. Głównie z powodu stabilizacji bazy klientów regularnie przedłużających umowy abonenckie. Właśnie to źródło stanowi przeważającą część dochodów punktów sprzedaży sieci komórkowych.

„Potencjał rynku telefonii komórkowej wynika z możliwości przejęć i konsolidacji poszczególnych punktów sprzedaży jak i klientów. Taka sytuacja ma miejsce, głównie dzięki kwestii lokalizacji, która odgrywa kluczową rolę w dotarciu do klienta końcowego. Większość dotychczasowych punktów sprzedaży zlokalizowana jest w mniejszych miastach, gdzie są najczęściej jedynymi dystrybutorami sieci Plus, co dodatkowo wpływa na ich dochodowość. Mając na celu szybki rozwój holdingu będziemy przejmowali strategicznie zlokalizowane punkty sprzedaży w większych miastach, w tym w Warszawie, co pozwoli na wzrost przychodów oraz zysku dla akcjonariuszy” – dodaje Robert Walicki.

Zgodnie z raportem UKE wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego mierzona wielkością przychodów ze sprzedaży w 2010 r. wyniosła ponad 42,8 mld zł i była o 1,9 proc. wyższa w stosunku do 2009 r. W końcu 2010 r. na polskim rynku telefonii komórkowej w użyciu było ok. 46,8 mln aktywnych kart SIM. Na 100 mieszkańców Polski przypadały zatem niemal 124 karty SIM, czyli o ok. 4,8% więcej w porównaniu z 2009 r. Wartość segmentu telefonii ruchomej mierzona przychodami z usług detalicznych wzrosła o 1,55% w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając prawie 19 mld PLN. Jest zatem o co walczyć.

V Group S.A. odnotowała w 2010 r. 3 016 256,84 PLN przychodów ze sprzedaży, z czego 72,3% przypadało na drugą połowę roku. Wtedy to zostały dołączone nowe punkty sprzedaży do sieci Inspirio Sp. z o.o., pierwszej spółki zależnej w grupie. Tym samym V Group S.A. zwiększyła przychody oraz zysk netto, który za 2010 r. wyniósł 172 613 zł. Dzięki kolejnym akwizycjom zaplanowanym w IV kwartale 2011 r. zarówno przychody ze sprzedaży jak i zysk netto mają w przyszłym roku osiągnąć odpowiednio 22,9 mln zł i 1,85 mln zł netto.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu