Andrzej Woźniakowski nowym prezesem Futuris S.A.

Zarząd notowanej na NewConnect spółki Futuris S.A. poinformował o powołaniu Andrzeja Woźniakowskiego na stanowisko prezesa zarządu. W dniu 20 września br. ze stanowiska ustąpił Janisław Muszyński, dotychczas kierujący Spółką. Nowy prezes będzie odpowiadał za dalszy rozwój Futuris S.A. po zmianie profilu działalności.

Andrzej Woźniakowski od początku kariery zawodowej związany jest z branżą informatyczną, a od kilku lat także z rynkiem kapitałowym. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Karierę rozpoczynał  w firmie Sekom (obecnie Qumak-Sekom S.A.), gdzie pracował jako inżynier serwisu, a następie Dyrektor Techniczny. Był założycielem i (od 1995 r.) prezesem zarządu spółki Computer Service Support S.A., którą w roku 1998 wprowadził na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W 2007 r. doprowadził do połączenia CSS S.A. z Comp S.A. tworząc jedną z największych w kraju spółek świadczących usługi informatyczne, w której objął funkcję wiceprezesa zarządu. Nowy prezes Futuris S.A. jest również założycielem takich spółek z branży IT, jak: CT Partners S.A., Advanced Technology Investors S.A. oraz notowanej na NewConnect ArtNewMedia S.A. Zasiadał także w radach nadzorczych m.in. Qumak-Sekom S.A., Big Vent S.A, Edusoft Sp. z o.o., Zeus S.A. i HRK S.A. Obecnie sprawuje funkcję członka organów nadzorczych spółek takich jak: Betacom S.A., B3SYSTEMS S.A., Black Pearl Capital S.A., Runicom S.A., Bio-Med Investors S.A. oraz MC Comp S.A.

– Z satysfakcją przyjąłem wyzwanie rozwoju grupy kapitałowej działającej w szczególnie mi bliskim obszarze IT i nowych technologii. Jestem przekonany, że moje kompetencje w tej dziedzinie pozwolą na rozwój Futuris S.A. zgodnie z obraną strategią, pomimo trudnej sytuacji na rynku kapitałowym – powiedział Andrzej Woźniakowski.

W kwietniu br., Futuris S.A. (wcześniej Bio Inventions S.A.) zmieniła profil działalności, przekształcając się w fundusz typu private equity i rozpoczęła budowę grupy kapitałowej działającej w branży innowacyjnych technologii, mediów i telekomunikacji. W nowej roli, Andrzej Woźniakowski będzie odpowiedzialny za realizację i rozwój strategii Spółki, zakładającej inwestycje w małe i średnie spółki z sektora szeroko pojętych nowych technologii (TMT).

W drugim kwartale 2011 r. Futuris S.A. odnotował zysk netto w wysokości 40.800 zł przy przychodach na poziomie 118.400 zł. Prognoza finansowa na rok 2011 zakłada osiągnięcie ok. 750.000 zł przychodów i ok. 250.000 zł zysku netto.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu