Ruszyła pierwsza edycja Samorządowego Programu Pożyczkowego

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej uruchomił program pożyczkowy dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich. Nabór wniosków do Samorządowego Programu Pożyczkowego odbywa się w trybie konkursowym. Wnioski są przyjmowane do 6 października br.

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej od początku swojej działalności wspiera samorządy w finansowaniu inwestycji gminnych w zakresie oświaty, infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej itp. Samorządowy Program Pożyczkowy to nowa inicjatywa EFRWP, dzięki której jednostki samorządu terytorialnego będą mogły uzyskać preferencyjne pożyczki na inwestycje gminne bezpośrednio od Funduszu, bez pośrednictwa banków.

– Przez ostatnie lata jedną z najbardziej popularnych pozabudżetowych form finansowania inwestycji samorządowych były fundusze unijne. Jednak w obecnej perspektywie budżetowej (2007-2013) środki te wyczerpują się. Proponowaną przez EFRWP alternatywą finansową są pożyczki w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego. Chcemy wyjść naprzeciw potrzebom samorządów i poprzez nowy program wspierać przedsięwzięcia służące rozwojowi obszarów wiejskich – powiedział, Marek Zagórski, Prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

W ramach programu o pożyczki na realizację inwestycji w zakresie oświaty, zaopatrzenia w wodę oraz budowę lub remont dróg gminnych i powiatowych mogą ubiegać się samorządy wiejskie oraz miejsko-wiejskie. Pożyczki udzielane są bezpośrednio przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, bez pośrednictwa banków. Gmina może ubiegać się o pożyczkę w wysokości do 1 mln zł i może ona stanowić 100% wartości realizowanego przedsięwzięcia. EFRWP nie będzie pobierał prowizji za rozpatrzenie wniosku. Preferencyjne oprocentowanie pożyczki w ramach SPP wynosi równowartość wskaźnika WIBOR 3M, a dla przedsięwzięć priorytetowych: 0,95 tego wskaźnika.

Nabór do programu odbywa się w trybie konkursowym. Na potrzeby Samorządowego Programu Pożyczkowego EFRWP uruchomił specjalny system informatyczny, który umożliwia składanie wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu. Limit środków w pierwszej edycji konkursu wynosi 15 mln złotych. Kolejne edycje konkursu będą ogłaszane cyklicznie. W pierwszej edycji samorządy mogą składać wnioski do 6 października br.

Regulamin i szczegółowe informacje na temat Samorządowego Programu Pożyczkowego można znaleźć na stronie Fundacji www.efrwp.pl w zakładce „Dla samorządów”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu