Inteligo ma nową strategię i obiecuje rozwój

Inteligo pozostanie bankiem wirtualnym oferującym rozwiązania prostej i taniej bankowości, a jego przedstawiciele zapowiadają intensywny rozwój oferty depozytowej i rachunków bieżących.

W myśl nowej strategii, Inteligo ma być najbardziej internetowym bankiem w Polsce, w każdym elemencie swojego działania. Cel ten ma zostać zrealizowany dzięki rozwojowi depozytów i produktów transakcyjnych oraz optymalizacji procesów ich otwierania i obsługi.

Internetowość i brak opłat stały się już tak powszechne, że nie stanowią już cechy wyróżniającej bank. Będziemy koncentrować się na wzroście satysfakcji z użytecznych cech interfejsu internetowego, ułatwieniu korzystania z najbardziej potrzebnych funkcji i produktów oraz rozwoju atrakcyjnych, również cenowo, produktów depozytowych i transakcyjnych. Internetowa filozofia działania wpływa na dobór parametrów oferty i na nasze priorytety. Istotą Inteligo są obecnie i będą w przyszłości produkty zrozumiałe, proste, których internetowa obsługa jest dla użytkownika przyjemnością. Z tą myślą wdrażać będziemy nasze kolejne innowacje związane z marką Inteligo. – tłumaczy Wojciech Bolanowski, Dyrektor Zarządzający kierujący Pionem Bankowości Elektronicznej PKO Banku Polskiego, szef projektu Inteligo.

Bank zapowiada także optymalizację obecnie istniejącej oferty kredytowej i portfolio kart Inteligo, głównie pod kątem wygody i prostoty użytkowania oraz ułatwień w procesie wnioskowania i obsługi.

Pierwsze zmiany w ramach nowej strategii już widać – we wrześniu Inteligo rozszerzyło ofertę swojego najpopularniejszego produktu depozytowego, Dobolokaty z dzienną wypłatą odsetek, o nowe terminy z wyższym oprocentowaniem.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu