Firma Etis Sp. z o.o. wykonała projekt instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, CO i wod-kan w Oddziale Banku BGŻ w Piotrkowie Trybunalskim

Firma Etis Sp. z o.o. wykonała projekt instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, CO i wod-kan w Oddziale Banku BGŻ w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego. Przedmiotem opracowania był projekt budowlany  instalacji wentylacji, klimatyzacji, CO i wod-kan  Oddziale Banku BGŻ w Piotrkowie Trybunalskim.

1 AQUAD, Bank BGŻ Piotrków Trybunalski, Etis, Fujitsu typu SPLIT i MULTISPLIT, Rettig-Purmo, UNIM PE, VentureLokal  znajduje się w czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym budynku. Instalacja wentylacji mechanicznej obejmuje pomieszczenia: sali obsługi klienta, pom. biurowe, pom. specjalne, pom. socjalne i WC. W lokalu wentylacja zorganizowana jest przez nawiew powietrze poprzez nawiewniki okienne. Wywiew powietrza poprzez wentylatory ścienne. Dobrano wentylatory ścienne SWF Venture.

Instalacja klimatyzacji obejmuje pomieszczenia: sali obsługi klienta, pom. biurowe, pom. specjalne. Układ opiera się o dwa  systemy  Fujitsu typu SPLIT i MULTISPLIT. Wszystkie jednostki klimatyzacji zostały zlokalizowane na elewacji na konstrukcjach wsporczych.

Instalacja CO obejmuje pomieszczenia: sali obsługi klienta, pom. biurowe, pom. socjalne. Zakres opracowania obejmuje wymianę  grzejników zlokalizowanych w adaptowanym lokalu. Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe Rettig-Purmo.

Instalacja wod-kan obejmuje pomieszczenia: pom. socjalne i WC. Wodę zimną i ciepłą zaprojektowano na potrzeby sanitarno – higieniczne i gospodarczo – porządkowe. Zaprojektowano wodomierze firmy AQUAD oraz UNIM PE.

Przy projekcie pracowały mgr inż. Anna Kaczorowska i mgr inż. Beata Lipińska-Kopeć.

Projekt został wykonany w terminie i jest to kolejny projekt – sukces firmy Etis Sp. z o.o.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu