Codec Systems wdrożył centralny system controllingowy w Grupie Kapitałowej LPP S.A.

Codec Systems zakończył prace związane z wdrożeniem centralnego systemu controllingowego (Corporate Management System) w Grupie Kapitałowej LPP S.A.

LPP S.A. jest polską firmą, która zajmuje się projektowaniem i dystrybucją odzieży. Spółka jest właścicielem 5 marek odzieżowych: Reserved, House, Cropp, Mohito i PromoStars. Sprzedaż na terenie Polski realizowana jest za pośrednictwem ponad 500 salonów własnych i franszyzowych. Spółka prowadzi również dystrybucję swoich towarów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej za pośrednictwem 12 spółek zależnych.

Kompleksowy, trwający 12 miesięcy projekt objął wszystkie obszary znajdujące się w kompetencjach Działu Controllingu: planowanie i budżetowanie, monitorowanie realizacji budżetu kosztów, okresowe raportowanie wyników finansowych i KPI. Największym wyzwaniem była integracja standardów sprawozdawczości stosowanych przez LPP S.A. i spółki zależne. W pierwszym etapie projektu realizowanego przez Codec Systems opracowany został jednolity, controllingowy plan kont sprawozdawczych wykorzystywanych na potrzeby budżetowania i monitorowania wyników na poziomie wszystkich jednostek struktury organizacyjnej (począwszy od grupy kapitałowej, poprzez poszczególne spółki, regiony, aż do poziomu pojedynczego salonu). Prezentacja wyników grupy kapitałowej wymagała zdefiniowania reguł konsolidacji zarządczych odpowiedzialnych m.in. za translację walutową, eliminację rozliczeń wewnątrzgrupowych, czy wyznaczanie i eliminację marż wewnątrzgrupowych.

W ramach integracji z istniejącą infrastrukturą informatyczną specjaliści z Codec Systems stworzyli interfejsy pozwalające na automatyczny import danych z systemu finansowo-księgowego oraz systemu wsparcia sprzedaży. Dzięki temu, że raporty zarządcze aktualizowane są codziennie w godzinach nocnych, menadżerowie mają dostęp do najświeższych danych na temat efektywności podległych im jednostek.

Wdrożenie realizowane było w oparciu o platformę Infor PM 10 oraz środowisko Microsoft SQL Server 2008R2. Taka architektura zapewnia bogaty zestaw funkcjonalności we wszystkich obszarach krytycznych z punktu widzenia działania systemu, obejmujący m.in. prosty i intuicyjny interfejs użytkownika, szereg szablonów i predefiniowanych reguł biznesowych wydatnie upraszczających proces planistyczny, wysoką wydajność i skalowalność oraz niemal nieograniczone możliwości w zakresie prowadzenia analiz ‘ad-hoc’ oraz integracji z systemami źródłowymi.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu