Gimnazjaliści uczą się przedsiębiorczości

Czy gimnazjaliści mogą prowadzić firmę? Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej po raz trzeci rozpoczyna projekt dla gimnazjalistów „Młodzi Przedsiębiorczy”, w którym uczniowie prowadzą wirtualne firmy i uczą się inwestowania, budżetowania i oszczędzania.

Projekt „Młodzi Przedsiębiorczy” jest realizowany od 2009 roku, do tej pory wzięło w nim udział 370 nauczycieli i ponad 800 sześcioosobowych zespołów uczniowskich z całej Polski. Program to przede wszystkim nauka zarządzania własnymi finansami, planowania wydatków, a także kierowania uczniowskimi przedsięwzięciami na przykład koncertem, dyskoteką, festiwalem filmowym czy kiermaszem książki. Udział w projekcie mogą wziąć gimnazja, które zgłoszą się do 7 października (liczba miejsc ograniczona).

„Nauka podstaw przedsiębiorczości w polskim systemie edukacyjnym zaczyna się późno – dopiero w szkołach ponadgimnazjalnych, nasz program pozwala rozpocząć ją znacznie wcześniej” – mówi Alicja Pacewicz, dyrektor ds. programów i wydawnictw Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. „Przedsiębiorczość, zaradność i umiejętności obywatelskie najlepiej kształtować od najmłodszych lat. Ćwiczenia z zarządzania, planowania wydatków i tworzenia budżetu pozwalają poznać zasady ekonomii i tajniki rządzące wolnym rynkiem w prawdziwym świecie” – dodaje Alicja Pacewicz.

W ramach projektu gimnazjaliści na specjalnie zaprojektowanej platformie internetowej zmagają się z zadaniami z zakresu ekonomii i gospodarki rynkowej. Program składa się z dwóch etapów: w pierwszym młodzież uczy się oszczędzania i inwestowania własnych środków oraz tworzenia budżetów; w drugim – zakłada i prowadzi wirtualne firmy. Programowi towarzyszy kurs e-learningowy dla nauczycieli. Jego uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób pracować z uczniami przy realizacji następujących tematów: zarządzanie zasobami, opracowywanie budżetów, racjonalne decyzje ekonomiczne w życiu codziennym, funkcjonowanie małego przedsiębiorstwa, rozwiązywanie wybranych problemów ekonomicznych ważnych dla młodych i całej społeczności lokalnej. Kurs e-learningowy jest wzbogacony o elementy e-coachingu. Nauczyciele, którzy pomyślnie zakończą wszystkie moduły, otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie zgodne z wymogami MEN.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu