Dane GUS potwierdzają prognozy Pracodawców RP dotyczące kondycji gospodarczej

Dzisiejsze dane GUS dotyczące sytuacji na rynku pracy potwierdzają obserwacje Pracodawców RP, mówiące o tym, że przedsiębiorcy nie są pewni tego, jak będzie rozwijać się sytuacja gospodarcza.

W sierpniu średnia pensja w sektorze przedsiębiorstw (bez najmniejszych firm, budżetówki i sektora finansowego) wyniosła 3592 zł, o 5,4 proc. więcej niż przed rokiem. – To niewiele więcej, niż wynosi poziom inflacji. Trudno się jednak dziwić przedsiębiorcom, że nie zwiększają gwałtownie funduszu płac. Kryzys fiskalny w Europie rodzi obawy o przyszłość realnej gospodarki, kolejne prognozy mówią o wolnym rozwoju Europy w krótkim i średnim okresie. Stąd obawy firm o wielkość swoich portfeli zamówień – mówi ekspert Pracodawców RP Piotr Rogowiecki.

Prognozy dotyczące Polski mówią o dynamice PKB na poziomie 4%. W skali europejskiej jest to wynik zadowalający, jednak dla wyraźnej poprawy sytuacji na rynku pracy potrzebujemy wzrostu na poziomie 5,5 – 6%.

Spada także poziom zatrudnienia. Przyczyny są podobne do tych, które determinują dane o wzroście wynagrodzeń. Do tego dochodzi ograniczenie środków Funduszu Pracy. Ten krok rządu spowodował zmniejszenie środków przeznaczanych na aktywne formy walki z bezrobociem. W ocenie Pracodawców RP stopa bezrobocia na koniec roku może wzrosnąć o ok. 0,5 pkt proc. Przy czym trzeba zastrzec, że trafność prognoz jest obarczona wysokim ryzykiem ze względu na dynamikę sytuacji w otoczeniu zewnętrznym Polski.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu