Konferencja „Informatyzacja w administracji 2011”

Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka zaprasza przedstawicieli administracji publicznej na bezpłatną konferencję poświęconą prezentacji nowoczesnych systemów informatycznych, która odbędzie się 26 września 2011 roku, w Hotelu Grand w Rzeszowie.

Głównym celem konferencji jest poszerzenie wiedzy pracowników administracji w zakresie nowoczesnych systemów, narzędzi i rozwiązań, które mogą usprawniać ich pracę. Na Podkarpaciu istnieje potrzeba dyskusji, a przede wszystkim podnoszenia świadomości w kwestii możliwości efektywniejszej pracy w administracji, dzięki wdrażanym systemom informatycznym. Chcemy wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i poprzez prowadzoną na wysokim poziomie merytorycznym konferencję – edukować. – podkreśla Wojciech Materna, prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka.

Konferencja kierowana jest przede wszystkim do decydentów jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz pracowników odpowiedzialnych za systemy informatyczne. Prelegentami będą doświadczeni eksperci, którzy przedstawią nie tylko zagadnienia teoretyczne, ale przede wszystkim praktyczne studia przypadków związane z tematyką spotkania. – podsumowuje dr Dariusz Tworzydło, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Swoje wystąpienia podczas konferencji będą mieli m.in.: Marcin Kandefer, Ideo Sp. z o.o., Krzysztof Lassota, Urząd Miejski w Boguchwale, dr inż. Wiesław Pecka, eSECURE Sp. z o.o, Tadeusz Strużyński, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Wojciech Wikiera, BMM Sp. z o.o.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka przy współpracy z partnerami: Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (partner merytoryczny), Exacto Sp. z o.o., Ideo Sp. z o.o., eSECURE Sp. z o.o., TOP S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu