Tarczyński S.A. już korzysta z najnowszych rozwiązań systemu Impuls 5

Jeden z największych przetwórców mięsa w Polsce korzysta już z najnowszej wersji systemu Impuls 5 wspieranej przez bazę danych Oracle 11g. Przeprowadzony właśnie upgrade ma w wymiarze globalnym otworzyć drogę do wsparcia przez IT innowacyjnych rozwiązań planowanych w zakładach grupy Tarczyński.

BPSC SA już teraz wdrożyło kilka nowatorskich usprawnień w wykorzystaniu zintegrowanego oprogramowania klasy ERP.

Pierwszym znaczącym udogodnieniem w bieżącej działalności firmy Tarczyński jest zastosowanie rozwiązań składających się na autorski System Etykietowania Wyrobów. Urządzenia etykietujące są zasilane danymi z bazy systemu Impuls 5 obejmującymi informacje o kontrahentach, indeksach czy cenach. Zastosowane rozwiązania obejmują wykorzystanie kodów kreskowych łącznie ze strukturą SSCC, czyli pełnym standardem GS1.

Druga istotna innowacja wiąże się z faktem wykorzystywania przez firmę Tarczyński własnych pojemników na produkty, w których odbywa się dystrybucja towarów do klientów. Impuls 5 umożliwia rejestrację wjazdów i wyjazdów konkretnych egzemplarzy pojemników, dzięki zastosowaniu unikalnych numerów identyfikacyjnych. Takie rozwiązanie daje pełną wiedzę o tym, gdzie w danej chwili znajdują się pojemniki, w jakiej ilości oraz kto dostarczył je do danej lokalizacji. Pozyskane w ten sposób informacje pozwalają na przeprowadzenie bilansu obrotu. Różnym rodzajom opakowań przyporządkowana jest w systemie odpowiednia waga. Można również z dużą precyzją ustalić wagę brutto pojazdu i odnieść ją do wartości wagowej wszystkich zamówień, jakie składają się na dany transport.

Wdrożenie nowych rozwiązań BPSC w Tarczyński S.A. zbiegło się z koniecznością uruchomienia oprogramowania w nowym zakładzie produkcyjnym – bielskiej firmie Starpeck. Wyzwaniem było w tym przypadku szybkie wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych obejmujących obsługę wysyłki towarów. Dzięki udanej integracji wykorzystywanych w tym przedsiębiorstwie przenośnych terminali marki Psion z systemem Impuls 5 kompletacja wysyłki zamówień może odbywać się w niezmienionej formie. Natomiast proces od zamówienia, przez przesłanie zamówienia do urządzeń Psion – w postaci dla nich zrozumiałej, po informację zwrotną niezbędną do wystawienia dokumentu WZ czy faktury realizowany jest już w systemie Impuls 5.

– Tak skomplikowana operacja jak Upgrade do najnowszej wersji systemu klasy ERP w przypadku tak dużej bazy danych jak ta, z jaką mieliśmy do czynienia w firmie Tarczyński, zawsze jest sporym wyzwaniem. Wymaga zazwyczaj wstrzymania produkcji na kilka dni. Dzięki nowatorskiej metodzie usprawniającej operacje związane z aktualizacją w przedsiębiorstwach funkcjonujących w trybie 24 / 7 czas przestoju produkcyjnego skróciliśmy o połowę. A był to proces bardzo szeroki, obejmował archiwizację bazy, wygenerowanie skryptów, zastosowanie się do wszystkich „indywidualizmów” panujących w tym przedsiębiorstwie, przełączenie wszystkich serwisów łączących z automatyką przemysłową oraz uruchomienie wszystkiego od nowa – podkreśla Adam Joachimski, Z-ca Dyrektora Centrum Kompetencyjnego Produkcji Procesowej w BPSC SA.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu