Światowi eksperci debatują o własności intelektualnej w Polsce

Do Krakowa przybywają dzisiaj największe postaci świata własności intelektualnej, by wspólnie zastanowić się nad zwiększeniem innowacyjności Europy w zakresie liczby zgłoszeń i wdrożeń wynalazków, legalnego korzystania z dzieł twórców i producentów oraz aby dyskutować o priorytetach ochrony prawno-patentowej, praw autorskich oraz innych praw własności przemysłowej.

Wśród gości sympozjum „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” organizowanego pod patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, znajdują się, między innymi: Francis Gurry, dyrektor generalny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO); Benoît Battistelli, prezes Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO); António Campinos, prezes Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). Konferencję prasową inaugurującą sympozjum poprowadzi koordynator BSA w Polsce – Bartłomiej Witucki. W panelu eksperckim na temat piractwa intelektualnego weźmie udział Thomas Boué, dyrektor do spraw polityki publicznej w biurze BSA w Brukseli.

„Jak wskazują dane Ministerstwa Finansów w 2010 r. w Polsce zatrzymano prawie 3,5 mln towarów naruszających prawa własności intelektualnej o wartości blisko 0,5 miliarda złotych. Biorąc pod uwagę dodatkowo, że szacuje się, że wartość nielegalnego oprogramowania w Polsce wyniosła w 2010 r. 553 mln dolarów, trudno nie konkludować, że wciąż wiele jest do zrobienia w dziedzinie ochrony własności intelektualnej, w tym dokonanie zmiany postaw społecznych i zredukowanie zjawiska społecznego przyzwolenia na kradzież własności intelektualnej. Spotkanie w Krakowie będzie doskonałą okazją do publicznej debaty na temat obecnego i przyszłego stanu ochrony własności intelektualnej – okazją wręcz wyjątkową, zważywszy iż pierwszy raz w historii zdarza się, że w jednym czasie w jednym miejscu w Polsce spotykają się liderzy światowej opinii w dziedzinie własności intelektualnej” — powiedział Bartłomiej Witucki, koordynator i rzecznik BSA w Polsce.

Tematyka tegorocznych obrad obejmie zagadnienia m.in.: priorytetów polityki ochrony własności intelektualnej, innowacyjności w Europie, zwiększania efektywności transferu technologii, pokonywania barier w procesie komercjalizacji nowych technologii i finansowania badań ze środków publicznych. Ostatni dzień sympozjum poświęcony zostanie tematowi przeciwdziałania piractwu intelektualnemu.

Eksperci m.in.: Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Światowej Organizacji Celnej, Komisji Europejskiej, Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, Europolu, Koalicji Antypirackiej, BSA i innych organizacji zrzeszających posiadaczy praw własności intelektualnej, będą dyskutować o sposobach i kierunkach zwiększenia efektywności ochrony własności intelektualnej, metodach zwalczania piractwa intelektualnego, w szczególności w Internecie, oraz o strategiach edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie znaczenia własności intelektualnej dla gospodarki, wzrostu innowacyjności oraz rozwoju konkurencyjności.

Bartłomiej Witucki, koordynator i rzecznik BSA w Polsce dodaje: „Tematyka ochrony własności intelektualnej oraz jej roli w rozwoju innowacyjnej gospodarki jest nam szczególnie bliska. Od początku istnienia BSA aktywnie działa na rzecz ochrony własności intelektualnej na całym świecie. Z perspektywy wieloletnich doświadczeń w tym zakresie doskonale rozumiemy, jak ważna jest publiczna debata na ten temat oraz jak istotną rolę w wypracowaniu skutecznych metod ochrony własności intelektualnej odgrywa międzynarodowa współpraca ekspercka. Dobrze, że Polska w ramach Prezydencji, podjęła ten temat i że udało się – głównie dzięki pani dr Alicji Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego – zorganizować tak ważne wydarzenie z tak licznym udziałem międzynarodowych ekspertów”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu