SPQR przyciąga kapitał niezależnie od koniunktury

Fundusz private equity SPQR S.A. powstał zaledwie półtora roku temu. W tym czasie udało mu się zbudować dużą grupę kapitałową z ciekawym portfelem inwestycyjnym. A będzie on jeszcze większy – Grupa zamknęła właśnie ofertę prywatną i pozyskała łącznie 9 mln zł.

W portfelu grupy kapitałowej SPQR S.A. znajduje się szereg perspektywicznych spółek niepublicznych, a także notowanych na NewConnect i rynku regulowanym GPW, reprezentujących takie sektory jak: nowe technologie, media, telekomunikacja, ubezpieczenia, wierzytelności czy doradztwo. O trafności decyzji inwestycyjnych mogą świadczyć wyniki finansowe. W pierwszym roku obrotowym (marzec-grudzień 2010) Grupa Kapitałowa SPQR wypracowała zysk netto w wysokości 10,8 mln zł.

– Po pierwszym roku działalności SPQR może pochwalić się bardzo szybką budową dużej grupy kapitałowej o ciekawym portfelu inwestycyjnym i wypracowaniem znakomitych wyników finansowych. W najbliższych miesiącach Grupa skoncentruje się na dalszym, dynamicznym rozwoju przy wykorzystaniu stworzonej struktury kapitałowej oraz środków własnych i pozyskanych od inwestorów – mówi Piotr Chmielewski, Prezes Zarządu SPQR S.A.

W tym celu SPQR S.A. przeprowadziła prywatną ofertę akcji nowej emisji skierowaną do wąskiej grupy inwestorów prywatnych, pozyskując w sumie 9 mln zł. – Biorąc pod uwagę sytuację panująca na warszawskiej giełdzie, pozyskanie kapitału w ramach oferty prywatnej jest obecnie trudne. Nam się udało, co świadczy o pozytywnym nastawieniu inwestorów do Grupy. Zamierzamy z tego skorzystać – mówi Piotr Chmielewski.

Działalność SPQR S.A. koncentruje się wokół trzech filarów kompetencyjnych: inwestycje private equity/venture capital, inwestycje w sektor wierzytelności oraz działalność doradcza.

Działalność inwestycyjna – private equity/venture capital

W ramach działalności inwestycyjnej spółka operuje poprzez fundusze private equity notowane na rynku NewConnect – Novian S.A. oraz specjalizujący się w projektach z branży nowych technologii, mediów i telekomunikacji Futuris S.A. Grupa posiada w swoim portfelu akcje i udziały spółek niepublicznych oraz znaczące pakiety spółek notowanych na NewConnect i rynku regulowanym GPW, w tym m.in.: Runicom S.A., Bio-Med Investors S.A., Black Pearl Capital S.A., WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. oraz Dom Maklerski WDM S.A.

Działalność inwestycyjna – wierzytelności

Na rynku wierzytelności Grupa prowadzi działalność inwestycyjną poprzez fundusz Ex-Debt S.A., który posiada znaczący pakiet notowanej na NewConnect spółki e-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa S.A. zapewniającej obsługę nabywanych przez Ex-Debt portfeli wierzytelności.

Działalność doradcza

W ramach działalności doradczej, Grupa utworzyła dwie spółki świadczące usługi doradcze dla Grupy Kapitałowej, jej spółek portfelowych, a także dla podmiotów zewnętrznych. Sirius Corporate Solutions S.A. oferuje doradztwo w zakresie corporate finance. Spółka została wpisana przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na listę autoryzowanych doradców NewConnect oraz Catalyst. Z kolei Sirius Public Relations S.A. świadczy usługi z zakresu public relations oraz inwestor relations. Firma oferuje prowadzenie relacji z mediami i akcjonariuszami. Obydwie firmy świadczą usługi zarówno dla spółek należących do grupy SPQR S.A., jak i dla podmiotów zewnętrznych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu