Przejdź do treści

Polacy o sektorze energetycznym

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez PBS DGA na zlecenie On Board PR Ecco Network, 49% Polaków uważa, że fuzje lub przejęcia firm w sektorze energetycznym odbijają się negatywnie na cenach produktów i usług dla klienta. Co więcej, ponad 42% respondentów twierdzi, że takie rozwiązania mają zły wpływ  na zatrudnienie wśród szeregowych pracowników firmy.

Jednocześnie w opinii Polaków działania z kategorii fuzji i przejęć w sektorze energetycznym wpływają bardzo pozytywnie na kondycję firm z tego sektora. 68% uważa, że takie zmiany dodatnio oddziałują na innowacyjność i wykorzystanie nowych technologii; niewiele mniej bo 65% ocenia, że konkurencyjność przedsiębiorstw energetycznych zmienia się na plus wraz z przyjściem nowego właściciela. Jednocześnie prawie 60% pytanych uważa, że po sprzedaży lub przejęciu wzrasta  poziom inwestycji w firmie i dostępność firmy dla klienta (56%) rozumiana jako zwiększona liczba placówek i punktów obsługi klienta.

– Duża część badanych nie ma zdania lub nie jest w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące oceny fuzji i przejęć na rynku energetycznym. Pokazuje to, że w języku polskim słowo „fuzja” ma raczej neutralny wydźwięk (w przeciwieństwie do zdecydowanie negatywnego „bankructwa” lub pozytywnej „inwestycji”). To zaś oznacza, że odpowiednia komunikacja dotycząca konkretnej operacji fuzji lub przejęcia nie spotka się z silnym oporem negatywnych stereotypów dotyczących tego typu działań – wyjaśnia Maciej Ozorowski, Zastępca Dyrektora, Dział Badań Usług i Nowych Technologii PBS DGA.

Aż 49% ankietowanych wskazało, że w ich opinii fuzje i przejęcia negatywnie wpłyną na ceny produktów i usług energetycznych (33%: raczej negatywny, 16%: zdecydowanie negatywny). Dla porównania, 28% uważa przeciwnie (24% raczej pozytywny wpływ. 4% zdecydowanie pozytywny).

– Polacy boją się podwyżek cen produktów i usług mając na uwadze poprzednie doświadczenia prywatyzacyjne, dlatego też inwestorzy w sektorach szczególnie silnie zmonopolizowanych powinni pokazywać realne prognozy i jeśli to możliwe uspokajać obawy rynku. W przeciwnym wypadku stronie społecznej i związkom zawodowym łatwiej grać na emocjach i straszyć społeczeństwo podwyżkami – komentuje Edyta Kwapich–Lenik, On Board PR Ecco Network.

Co istotne, niemal połowa badanych osób (46%) nie potrafi określić, czy fuzja wywiera jakikolwiek wpływ na inwestycyjny aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednak znaczna część ankietowanych postrzega zmianę organizacyjną jako pozytywną. Ich zdaniem, fuzja jest swoistym silnikiem napędowym dla rozwoju firmy. Aż 32% badanych uważa, że fuzje i przejęcia wpływają pozytywnie na poziom inwestycji w firmie; niecałe 13% twierdzi, że taki wpływ nie zachodzi, zaś jedynie 9% ocenia go negatywnie. Z tego punktu widzenia w komunikacji ważne jest podkreślanie, że utrzymanie i rozwój inwestycji jako pozytywny efekt transakcji typu M&A.

Większość ankietowanych postrzega zmianę organizacyjną jako pozytywną. Ich zdaniem, fuzja jest swoistym silnikiem napędowym dla rozwoju firmy. Aż 32% badanych uważa, że fuzje i przejęcia wpływają pozytywnie na poziom inwestycji w firmie; 13% twierdzi, że taki wpływ nie zachodzi, zaś jedynie 9% ocenia go negatywnie. Co istotne, niemal połowa badanych osób (47%) nie potrafi określić, czy fuzja wywiera jakikolwiek wpływ na ten aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Inaczej jest w przypadku jakości obsługi klienta: tutaj badani nie przejawiają takich obaw, jak w odniesieniu do cen usług i produktów. 28% spośród nich uważa, że fuzja będzie mieć pozytywny wpływ na ten aspekt  funkcjonowania przedsiębiorstwa (24%: raczej pozytywny wpływ; 4%: zdecydowanie pozytywny wpływ). 19% nie przewiduje, by fuzja miała jakikolwiek wpływ na jakość client service, natomiast jedynie 13% obawia się pogorszenia w tym zakresie.

– Budowa pozytywnej reputacji w otoczeniu zewnętrznym, tak społecznym jak biznesowym firmy to wyzwanie, zwłaszcza w tak wrażliwym sektorze jakim jest energetyka. Dążenie do bycia rzetelnym pracodawcą w oczach pracowników to nie tylko element budowania strategii marki, ale również znaczący czynnik w grze o zewnętrzny wizerunek firmy – dodaje Edyta Kwapich–Lenik, On Board PR Ecco Network.

Jak pokazują badania w przypadku komunikowania fuzji i przejęć jesteśmy w pełni wiarygodni wówczas, gdy wskazujemy korzyści w postaci poprawy jakości obsługi klienta. Z argumentem tym  zgadza się z blisko 1/3 badanych Polaków. Podobnie jak w poprzednich aspektach badania znów duży jest odsetek osób nie mających swojego zdania (aż 39%). W dobie intensywnych działań prywatyzacyjnych w sektorze energetycznym to zły znak pokazujący, że rzadko kiedy, prowadzony jest prawdziwie otwarty, prognozujący to co ma się zadziać w bliskiej przyszłości, dialog z otoczeniem.

Raport „Komunikacja przede wszystkim, czyli fuzje i przejęcia w energetyce”, jest następnym z serii opracowań On Board PR Ecco Network przygotowanych we współpracy z PBS DGA. Ideą projektu jest analiza otoczenia komunikacyjnego i pomoc organizacjom oraz przedsiębiorcom różnych branż w planowaniu działań komunikacyjnych. Raport „Komunikacja przede wszystkim, czyli fuzje i przejęcia w energetyce” jest udostępniony bezpłatnie na stronie www.onboard.pl.