Odpowiedzialność przedsiębiorstw w programie polskiej prezydencji

Jak zwiększyć obecność i skuteczność CSR w Unii Europejskiej? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali uczestnicy konferencji organizowanej przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Debata odbyła się 5 września 2011 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

Zagadnienie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) wpisuje się w priorytety polskiej prezydencji. To także ważny element realizacji strategii „Europa 2020”, której celem jest inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój starego kontynentu.

Uczestnicy konferencji „Wspólna odpowiedzialność – jak zwiększyć obecność i skuteczność CSR w UE” przeanalizowali dotychczasowe doświadczenia administracji publicznej oraz partnerów społeczno-gospodarczych dotyczące promocji CSR. Dyskutowali również o tym, w jaki sposób kształtować unijną politykę gospodarczą opartą o zasady CSR i zrównoważonego rozwoju. Przedstawione zostały wnioski projektu „Wizja 2050” realizowanego przez Światową Radę Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development), którego celem jest dookreślenie roli biznesu w procesie dostosowywania systemy społeczno-gospodarczego do zasad zrównoważonego rozwoju.

Wnioski z konferencji, w formie Raportu Prezydencji, zostaną przekazane Komisji Europejskiej do wykorzystania w pracach końcowych nad nowym Komunikatem KE nt. CSR, który ma zostać opublikowany pod koniec września br.

W trakcie konferencji odbyły się liczne sesje warsztatowe poruszające zagadnienia dialogu, ekonomii społecznej, innowacji, konsumentów, mierzenia i monitorowania CSR, odpowiedzialnego inwestowania oraz standardów zarządzania CSR, jak również Dialog Wysokiego Szczebla, w którym udział wzięli przedstawiciele instytucji i państw członkowskich UE, w tym Trio Prezydencji. Uczestnikami konferencji byli eksperci, politycy, przedstawiciele administracji rządowej i organizacji międzynarodowych, w tym Komisji Europejskiej i UNDP, a także przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz reprezentanci środowiska akademickiego.

Więcej informacji na stronie: www.polskaprezydencjacsr.eu.

Konferencja została zorganizowana zgodnie z wykorzystaniem standardów zielonego wydarzenia. Oznacza to, że wszystkie podejmowane w związku z nią działania mają w jak najmniejszy sposób oddziaływać negatywnie na środowisko.

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu