W ramach współpracy transgranicznej szpitale z Polski, Białorusi oraz Litwy otrzymają wsparcie szkoleniowe ze strony A.M.G. Finanse

W ramach projektu „Współpraca oraz wymiana doświadczeń instytucji ochrony zdrowia obszaru przygranicznego Polski, Litwy i Białorusi” firma A.M.G. Finanse, doradzająca jednostkom ochrony zdrowia w zakresie zarządzania, przeprowadzi cykl szkoleń dla pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach, białoruskiego Grodzieńskiego Regionalnego Szpitala Klinicznego oraz litewskiego Szpitala w Mariampolu.

Projekt „Współpraca oraz wymiana doświadczeń instytucji ochrony zdrowia obszaru przygranicznego Polski, Litwy i Białorusi” realizowany jest w ramach programu „Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen” z inicjatywy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach.

A.M.G. Finanse, współpracując z tym szpitalem, zrealizuje cykl szkoleń z zakresu restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej przeznaczony dla jego pracowników oraz Partnerów Projektu, tj. Grodzieńskiego Regionalnego Szpitala Klinicznego i Szpitala w Mariampolu. Program projektu zakłada przeprowadzenie wykładów oraz warsztatów umożliwiających praktyczną wymianę doświadczeń, a także porównanie rozwiązań stosowanych w poszczególnych jednostkach.

Szkolenia prowadzone przez ekspertów A.M.G. Finanse obejmą między innymi kwestie:

  • optymalizacji gospodarki zapasami; przedstawione zostaną najlepsze praktyki stosowane w polskich szpitalach, wraz z konkretnymi propozycjami zasad prowadzenia gospodarki magazynowej, jak również metody i wskaźniki oceny prawidłowości prowadzonej przez szpitale działalności w tym zakresie;
  • optymalizacji wykorzystania zasobów ludzkich – pozycjonowanie poziomu oraz struktury zatrudnienia, w tym również wdrażanie elektronicznych grafików obsady średniego i niższego personelu medycznego;
  • zarządzania zobowiązaniami – rozumianego jako tworzenie strategii obsługi zobowiązań (kontroli zadłużenia wraz z objęciem negocjacjami kluczowych wierzycieli szpitala) oraz pośrednictwo finansowe w pozyskiwaniu zewnętrznego kapitału z rynku bankowego lub pozabankowego z przeznaczeniem na obsługę zobowiązań; także prowadzenie inwestycji oraz zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji projektów unijnych;
  • wprowadzenia podstaw budżetowania w poszczególnych komórkach szpitala, jako metody efektywnej kontroli i ograniczania kosztów oraz ich dostosowania do realizowanych przychodów.

Uczestnikami warsztatów będą pracownicy szpitali, zatrudnieni w działach powiązanych z konkretną tematyką szkoleń, menadżerowie średniego szczebla oraz kadra kierownicza.

„Cieszymy się, że nasze wieloletnie doświadczenie wynikające ze współpracy z licznymi jednostkami ochrony zdrowia w Polsce w zakresie zarządzania i uzdrawiania ich finansów będzie mogło służyć również placówkom medycznym zza naszej wschodniej granicy, przyczyniając się jednocześnie do pogłębiania regionalnych dobrosąsiedzkich stosunków z Litwą i Białorusią.” – mówi Tomasz Kopiec, prezes zarządu A.M.G. Finanse.

Szkolenia odbywać się będą w ramach comiesięcznych spotkań. Trzy pierwsze zostaną zorganizowane w Polsce, w Suwałkach, ostatnie z nich odbędzie się w listopadzie 2011 roku na Litwie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu