Przejdź do treści

Seminarium Kapitał Ludzki – kompetencje źródłem efektywności i innowacyjności firmy

5 września w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie rozpoczął się cykl Seminariów „Kapitał Ludzki – kompetencje źródłem efektywności i innowacyjności firmy”. Ich celem jest wspieranie firm w optymalizacji wykorzystania zasobów ludzkich oraz ocenie poziomu rozwoju pracowników w zakresie kluczowych dla organizacji kompetencji.

Michael A. Potter światowej sławy ekspert w obszarze HR podczas swojego wystąpienia przedstawił m.in:

  • jakie korzyści są związane z inwestycją w rozwój kapitału ludzkiego,
  • strategie realizacji efektywnych programów rozwoju kompetencji,
  • oraz konieczność dopasowania kompetencji do kultury oraz potrzeb biznesu.

„Dla pracodawców rozwój kompetencji pracowników kojarzy się głównie z kosztami. Jednak doświadczenie oraz najnowsze badania rynkowe wskazują, że rozwój kompetencji pracowników to inwestycja, a nie koszt” – zapewnił Mike Potter.

Seminaria mają charakter warsztatowy. Grzegorz Filipowicz z Competency Institute zaprasza na warsztaty pt. Przygotowywanie programów rozwojowych z wykorzystaniem koncepcji i narzędzi HPI oraz Wdrożenie do firmy własnego modelu kompetencji przy wykorzystaniu opracowań Uniwersalnego Modelu Kompetencji.

W kolejnych dniach seminaria odbędą się:

  • 6 września – w Poznaniu
  • 7 września  –  we Wrocławiu
  • 8 września – w Krakowie

Organizatorem jest Fundacja Obserwatorium Zarządzania. Seminarium jest finansowane ze środków projektu „Katalizator Innowacji” z PO IG 5 oś priorytetowa Dyfuzja Innowacji działanie 5.2 „Wspieranie Instytucji Otoczenia Biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym”. Program seminariów skierowany jest do dyrektorów, kierowników oraz decydentów odpowiedzialnych za wzrost efektywności i skuteczności polityki kadrowej.