Fundacja „Równe Szanse” złożyła do sądu pozew przeciwko FoodCare o zapłatę wynagrodzenia w wysokości powyżej 10 mln zł

Fundacja Darka Michalczewskiego „Równe Szanse” złożyła w sądzie Okręgowym w Krakowie pozew przeciwko spółce FoodCare o zapłatę zaległego wynagrodzenia z tytułu umowy,  wiążącej obie strony do października ubiegłego roku. W połowie 2010 roku pomimo ciągłej sprzedaży napojów z oznaczeniem Tiger spółka FoodCare odmówiła zapłaty należnej Fundacji prowizji. Fundacja będzie domagać się w sądzie należnego jej wynagrodzenia w wysokości ponad 10 milionów zł.

W dn. 2 września b.r. w Sądzie Okręgowym w Krakowie Fundacja Darka Michalczewskiego „Równe Szanse” złożyła pozew przeciwko spółce FoodCare o zapłatę zaległego wynagrodzenia z tytułu umowy wiążącej obie strony, do października ubiegłego roku. Umowa była kompleksowym uregulowaniem kwestii dotyczących korzystania przez spółkę FoodCare z oznaczenia Tiger należącego do Dariusza Tiger Michalczewskiego tj. m.in. jego pseudonimu sportowego TIGER, znaków towarowo słownych i słowno-graficznych zarejestrowanych na jego rzecz. Zgodnie z umową oznaczenie Tiger i wizerunek Dariusza Michalczewskiego mogły być wykorzystywane przez spółkę Wiesława Włodarskiego w czasie trwania umowy wyłącznie za wynagrodzeniem i na zasadach określonych w kontrakcie. Umowa została zawarta na czas określony na okres 50 lat z opcją przedłużenia na 100 lat. W oparciu o umowę spółka FoodCare rozpoczęła produkcję i sprzedaż napojów z oznaczeniem Tiger. W ubiegłym  roku firma z Zabierzowa odmówiła zapłaty należnego Fundacji wynagrodzenia pomimo utrzymywania sprzedaży napojów z oznaczeniem Tiger i pomimo wiążącej nadal obie strony umowy. Postawiło to Fundację w bardzo trudnej sytuacji finansowej, wobec jej licznych zobowiązań  statutowych i zmusiło do działania. Zaniechanie zapłaty przez FoodCare było podstawą do późniejszego rozwiązania umowy przez Fundację w trybie natychmiastowym, a teraz wystąpienia do Sądu o zapłatę jej zaległej części.

„Umowa łącząca obie strony jasno regulowała kwestie korzystania przez spółkę FoodCare z mojego pseudonimu Tiger oraz wszelkich z tym związanych innych praw. Pomimo tego firma Wiesława Włodarskiego sprzedawała napoje z oznaczeniem Tiger, ale nie przekazywała należnego Fundacji wynagrodzenia. Pan Włodarski wprowadził na rynek napoje Tiger Black i uznał, że nie musi nam już płacić. Takie postępowanie jest nie tylko bezprawne, ale nie ma nic wspólnego z zasadami fair play obowiązującymi w biznesie. To wynagrodzenie należy się Fundacji i będę o nie walczył” – mówi Dariusz Tiger Michalczewski.

Stan prawny na dziś:

a) Sąd Apelacyjny w Gdańsku:

Na wniosek Fundacji Darka Michalczewskiego „Równe Szanse” przeciwko FoodCare o zabezpieczenie na czas trwania procesu.

– Rozstrzygnięte: decyzja prawomocna na korzyść Fundacji „Równe Szanse” zakazująca FOODCARE produkcji, handlu i reklamy jakichkolwiek produktów z oznaczeniem TIGER lub wykorzystujących w jakikolwiek  sposób opakowanie napoju TIGER

b) Sąd Apelacyjny w Krakowie:

Na wniosek Dariusza Michalczewskiego przeciwko firmie FoodCare o zabezpieczenie na czas trwania procesu.

– Rozstrzygnięte: decyzja prawomocna na korzyść Dariusza Michalczewskiego” zakazująca FOODCARE handlu i reklamy jakichkolwiek produktów z oznaczeniem TIGER lub wykorzystujących w jakikolwiek  sposób opakowanie napoju TIGER.

c) Sąd Okręgowy w Gdańsku:

Na wniosek firmy FoodCare przeciwko firmie Maspex o zabezpieczenie na czas trwania procesu.

– Wycofanie przez FoodCare pozwu przeciwko firmie Maspex

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu