Miliony kontenerów w porcie – nowa umowa Balticon SA

W dniu wczorajszym Balticon SA podpisał aneks do umowy o współpracy z niemiecką firmą Hapag Lloyd (American Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Aktien-Gesellschaft), która plasuje się na 5 miejscu w rankingach największych światowych potentatów żeglugi morskiej.

Umowa dotyczy organizacji transportu kontenerów niskotermalnych i standardowych na terenie całej Polski. Jej szacowana wartość to ponad 1 100 000 złotych. Nieokreślony okres trwania umowy, pozwala jednak przypuszczać, iż ostateczna wartość kontraktu przewyższy szacowane kwoty.

Nasza współpraca z Hapag Lloyd obejmuje transport standardowy i niskotermalny. Transport niskotermalny w ostatnim czasie rozwija się najszybciej ze wszystkich kategorii branżowych, zaś Balticon ma znaczny udział w tym rynku, bowiem obsługuje najwięcej tak wyspecjalizowanych przewozów – mówi Tomasz Szmid, Prezes Balticon SA

Firmą Hapag Lloyd jest szeroko znana na zachodzie. W branży przewozów morskich działa od 160 lat, zajmując z roku na rok coraz wyższe pozycje.

Kolejna podpisana przez Balticon SA umowa z tak znaczącym klientem jest tylko potwierdzeniem skutecznie realizowanej przez zarząd strategii rozwoju i stałego powiększania swojego udziału w segmencie przewozów kontenerowych.

Rola międzynarodowego operatora zobowiązuje. Bacznie więc obserwujemy rynek i odpowiadamy na zwiększające się zapotrzebowanie na wyspecjalizowane usługi z sektora TSL. Planowo wykorzystujemy rosnące możliwości branży, której dynamika rozwoju, pośrednio również napędzana przez inwestycje potentatów branży morskiej (wielomilionowe inwestycje Maersk Line, czy Hyundai Merchant Marine) idzie w górę – dodaje Tomasz Szmid.

Balticon SA, jest liderem w branży przewozów kontenerowych. Doskonała znajomość branży oraz profesjonalizm obsługi znajduje odzwierciedlenie w ilości zawieranych i realizowanych obecnie kontraktów. Operator stale pracuje nad zwiększaniem przewagi konkurencyjnej i wzmocnieniem rozpoznawalności swojej marki zarówno w Polsce, jak i za granicą oraz inwestuje w rozwój organiczny spółki.

Wszystko wskazuje na to, że zarówno strategiczne, jak i finansowe założenia roku 2011 zostaną zrealizowane. Wyniki za II kwartał pokazały, że Emitent konsekwentnie utrzymuje wysoką dynamikę ich wzrostu. W okresie od kwietnia do czerwca spółka uzyskała przychody brutto ze sprzedaży w wysokości 9,84 mln PLN, co stanowi dynamikę wzrostu na poziomie 30% w stosunku do drugiego kwartału roku poprzedniego.

Dzięki umowom z morskimi potentatami odnotowuje zysk nie tylko finansowy, ale również prestiż, jaki daje współpraca z najlepszymi.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu