one2tribe realizuje międzynarodowy projekt

one2tribe, spółka należąca do Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix, weszła w skład międzynarodowego konsorcjum odpowiedzialnego za realizację projektu 3rD-LIFE. Wspólne prace mają na celu stworzenie wirtualnego, trójwymiarowego świata dedykowanego dla osób starszych.

W myśl idei Web 2.0, 3rD-LIFE będzie nowoczesnym narzędziem służącym użytkownikowi do komunikacji, wymiany informacji czy nawet zasięgania porady i pomocy. Projekt jest realizowany w ramach międzynarodowego programu Ambient Assisted Living (AAL) i ma zostać wykonany w ciągu dwóch lat, a jego budżet wyniesie 1,7 mln euro, z czego 1,2 mln euro to dofinansowanie ze środków publicznych.

3rD-LIFE będzie realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest Fundacja INGEMA z Hiszpanii. Pozostałymi partnerami projektu wyłonionymi w konkursie zostały m.in.: Uniwersytet w Lublanie (Słowenia), one2tribe sp. z o.o. (Polska), Information & Image Management Systems (Hiszpania), Center for Usability Research and Engineering (Austria). Celem programu jest poprawa jakości życia osób starszych przez wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych i wzmocnienie europejskiego przemysłu oferującego rozwiązania dla tej grupy w związku z problemem starzenia się społeczeństwa.

Celem projektu jest stworzenie wirtualnego świata dla osób w podeszłym wieku. 3rd-LIFE będzie narzędziem przy pomocy, którego użytkownicy będą mogli się komunikować, nawiązywać interaktywne przyjaźnie, dzielić się informacjami czy uzyskać pomoc i poradę. Ze względu na specyfikę grupy docelowej (60+) jednym z kluczowych elementów projektu jest stworzenie prostego, ale i funkcjonalnego interfejsu użytkownika. Za stworzenie właśnie tego elementu odpowiadać będzie one2tribe.

„Zamierzamy wykorzystać w tym obszarze swoje doświadczenia w budowaniu aplikacji społecznościowych (community based solutions), gier typu massive multiplayer, aplikacji lifestyle, portali społecznościowych oraz w tworzeniu rozwiązań typu digital signage (wykorzystania cyfrowych nośników w nowoczesnej komunikacji marketingowej)” – mówi Wojciech Ozimek, prezes one2tribe.

Projekt uzyskał wsparcie z międzynarodowego programu Ambient Assisted Living (AAL), finansowanego ze środków publicznych państw będących partnerami programu oraz z Komisji Europejskiej. Budżet wyniesie około 1,7 mln euro, z czego 1,2 mln euro będą stanowić dofinansowania ze środków publicznych (w tym ok. 600 tys. euro z Komisji Europejskiej). Budżet one2tribe wynosi 1,8 mln zł, z czego 1,3 mln zł stanowi dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (ok. połowa tych środków pochodzi z Komisji Europejskiej).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu