Szybka obsługa celna i bezpieczeństwo towarów w łańcuchu dostaw

Dzięki podjętej w tym roku współpracy Instytutu Logistyki i Magazynowania z Izbą Celną w Poznaniu przedsiębiorcy mogą liczyć na konkretne propozycje zwiększające bezpieczeństwo towarów w łańcuchu dostaw i szybkość obsługi celnej.

W lipcu Instytut Logistyki i Magazynowania podpisał z Izbą Celną w Poznaniu list intencyjny zawierający deklarację współpracy w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Strony będą współpracować w zakresie identyfikacji produktów i ułatwień celnych w obrocie gospodarczym z zagranicą. Pierwszym etapem współpracy będzie cykl szkoleń dotyczący obecnie dostępnych narzędzi stosowanych w systemach celnych.

8 września 2011 przedsiębiorcy będą mogli zapoznać się już z konkretnymi rozwiązaniami na szkoleniu organizowanym w siedzibie Instytutu Logistyki i Magazynowania. Jednym z takich rozwiązań jest świadectwo AEO, które przynosi ogromne korzyści, wpływając na obniżenie kosztów działalności firm oraz na uproszczenie procedur celnych. Podnosi również rangę przedsiębiorstwa, które posiadając certyfikat AEO staje się bardziej wiarygodne dla partnerów handlowych i organów celnych. Takie przedsiębiorstwa podlegają mniejszej ilości kontroli, a w przypadku wytypowania ich do kontroli, przeprowadzana jest ona w sposób priorytetowy. AEO uprawnia również do składania przywozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem danych bezpieczeństwa oraz otwiera możliwość wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny.

Status AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Wspólnocie.

W zgłoszeniu celnych przedsiębiorca będzie mógł również wykorzystywać standardy GS1, które są odzwierciedlane w postaci kodu kreskowego z przypisanym numerem i stanowią stały element prawie każdego opakowania. Wykorzystywane są przez ponad 18 tysięcy przedsiębiorstw w Polsce. Wprowadzenie numeru GS1 jako kodu CRN w zgłoszeniu celnym skróci czas oczekiwania na objęcie towaru procedurą celną. W przyszłości umożliwi również eliminację towarów podrabianych dzięki dostępowi do aktualnych informacji, weryfikujących autentyczność produktu. Otworzy możliwość szybkiego podjęcia decyzji odnośnie konieczności zatrzymania produktów przez służby celne celem potwierdzenia ich autentyczności przez właściciela marki / producenta.

Instytut Logistyki i Magazynowania pełniąc rolę organizacji krajowej GS1 Polska, podejmuje współpracę z licznymi instytucjami zmierzającą do podnoszenia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw. Korzysta również z osiągnięć organizacji GS1 na poziomie międzynarodowym , która w 2007 podpisała porozumienie z WCO (World Custom Organization) i bierze udział w międzynarodowych grupach standaryzacyjnych, zajmujących się standaryzacją w systemach celnych (UN/CEFACT, ISO).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu