Przejdź do treści

PPL wybrały doradcę dla Chopin Airport City

Firma Ove Arup została wybrana jako doradca do przeprowadzenia „Analizy możliwości zagospodarowania nieruchomości zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie Lotniska Chopina w Warszawie – Chopin Airport City (CAC)”. Kontrakt opiewa na kwotę 1 167 270 PLN.

Ove Arup & Partners International Limited, działająca w Polsce w formie oddziału pod nazwą Ove Arup & Partners International Limited Oddział w Polsce, która wygrała postępowanie negocjacyjne, w ciągu 30 tygodni ma dostarczyć opracowanie przedstawiające możliwości najlepszego zagospodarowania i wykorzystania terenów wokół lotniska. W pierwszym etapie prac powstanie wizualizacja zabudowy nieruchomości uwzględniająca sposób wykorzystania Chopin Airport City pod powierzchnie biurowe, handlowe lub rekreacyjne.

1 Aleksandra Matuszewska, Chopin Airport City, JEMS Architekci, Ove Arup, PPL– O wyborze zadecydowała najciekawsza naszym zdaniem koncepcja współpracy oraz doświadczenie firmy w prowadzeniu podobnych projektów w Polsce i zagranicą. Niewątpliwym atutem firmy Ove Arup jest jej doświadczenie w prowadzeniu projektów opartych o ideę zrównoważonego rozwoju. Ochrona środowiska to dla PPL niezwykle istotne zagadnienie, które chcemy również uwzględnić w projekcie Chopin Airport City – wyjaśnia Aleksandra Matuszewska, pełnomocnik PPL ds. realizacji projektu „Chopin Airport City”.

Wybór firmy doradczej to kolejny etap realizacji projektu. W ubiegłym roku sąd konkursowy złożony z przedstawicieli PPL oraz warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich wybrał koncepcję urbanistyczną Chopin Airport City stworzoną przez biuro architektoniczne JEMS Architekci sp. z o.o.