Piwnica pod Baranami z Grupą Wspierającą

W sierpniu krakowskie Stowarzyszenie Artystów i Sympatyków Piwnicy pod Baranami rozpoczęło współpracę z Grupą Wspierającą jego artystyczne działania.

Rozpoczęto bowiem wdrażanie konceptu wspierania finansowego Stowarzyszenia przez osoby wchodzące w skład Grupy, organizowanej przez Wiesława Samitowskiego, Prezesa Firmy doradczej Polinvest Sp. z o. o, sympatyka i wieloletniego przyjaciela Piwnicy, koordynatora pomysłu.

Wspominając Piotra Skrzyneckiego w przeddzień koncertu z okazji rocznicy Jego urodzin, zrodził się pomysł zawiązania, w porozumieniu z Artystami Piwnicy, Grupy Wspierającej Piwnicę pod Baranami wynikający z chęci wsparcia działań Kabaretu, aby nadal był on kolebką artystów i filarem dla kultywowania ponadczasowych wartości na rzecz nowych pokoleń – mówi Wiesław Samitowski, Prezes Polinvest Sp. z o.o.

Wierzę, że ponad półwieczny dorobek Piwnicy pod Baranami stanowi taką wartość, dla której należy podjąć wspólne działania w celu kultywowania zjawiska artystycznego, będącego źródłem niepowtarzalnych przeżyć. Stąd pomysł na uruchomienie Grupy i wspólne stworzenie, wraz z jej członkami, długofalowego programu wsparcia finansowego artystycznych działań Piwnicy oraz skutecznego planu jej dalszego rozwoju – dodaje Samitowski.

Członkowie Grupy Wspierającej Piwnicę wywodzą się z różnych środowisk zawodowych, ale łączy ich jedno – troska o nieprzemijające wartości, które czynią każdego człowieka wrażliwym i wolnym, inspirują do rozwijania skrzydeł, uczą piękna. To sztuka i ponadczasowość stały się motorem działania dla osób, które w 1956 r. stworzyły Piwnicę i której poświęciły także swoje, nie tylko artystyczne życie.

Pierwsze spotkanie Grupy Wspierającej odbędzie się już we wrześniu, to właśnie wtedy jej członkowie uzgodnią plan działań i stworzą podstawy trwałego wsparcia finansowego ukochanej Piwnicy.

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu