B3SYSTEM S.A. służy efekt synergii oraz ożywienie inwestycyjne

GK B3System S.A., wiodący dostawca rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT, opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2011 roku. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej B3System osiągnęły poziom 41 234 tys. zł, co w porównaniu r/r (23 019 tys. zł) oznacza wzrost o 79 proc. Wysoka dynamika wzrostu przychodów to efekt konsolidacji grupy oraz zwiększenie zainteresowania inwestycjami w infrastrukturę oraz oprogramowanie IT.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 41 234 tys. zł, tym samym wzrosły o 79 proc. w porównaniu do roku ubiegłego (23 019 tys. zł). Strata zysku netto została pomniejszona 3-krotnie do – 475 tys. zł z – 1 259 tys. zł zanotowanych w I półroczu 2010 roku. Wysoka dynamika wzrostu przychodów oraz wyraźny spadek straty netto to efekt ożywienia inwestycyjnego w branży finansowej oraz połączenie ze spółkami zależnymi.

– Zauważamy wyraźny wzrost zainteresowania naszymi usługami i rozwiązaniami w obszarze IT. Po ograniczeniu inwestycji w latach 2008-2010 roku, firmy i instytucje zwiększają środki na poprawę i renowacje własnej struktury i oprogramowania informatycznego. Dzięki temu, że dokonaliśmy odpowiednich restrukturyzacji, dobrze wykorzystujemy ogólną poprawę koniunktury. Szczególne ożywienie odnotowaliśmy w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz administracyjnej – powiedział Mirosław Kaliński, Prezes Zarządu B3System S.A.

2 września 2010 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie połączenia B3System S.A. z Navipro Sp. z o.o. oraz Copi S.A. Finalizacja procesu konsolidacyjnego nastąpiła kolejno 30 grudnia i 7 stycznia 2011 roku.

– Połączenie z Navipro i Copi zaowocowało klasycznym efektem synergii. Z powodzeniem wykorzystujemy wspólne kanały sprzedażowe, jak również czerpiemy korzyści z wymiany wiedzy operacyjnej i kompetencji pomiędzy pracownikami. Dzięki przejęciom, Spółka poszerzyła swój portfel o dodatkowe usługi oraz wzmocniła swoje zaplecze technologiczno – inżynieryjne – dodał Mirosław Kaliński, Prezes Zarządu B3System S.A.

– Obserwujemy coraz silniejszą tendencję rynkową wykorzystywania zewnętrznych usług oraz systemów udostępnianych w modelu Cloud Computing. Wzrasta również zainteresowanie przedsiębiorców nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu zarządzania i bezpieczeństwa. Pragnę zaznaczyć, iż to właśnie włączenie w struktury spółek zależnych spowodowało, iż staliśmy się czołowym integratorem w zakresie rozwiązań w chmurze, backupu i archiwizacji danych oraz systemów do zarządzania usługami i systemami IT – dodał Mirosław Kaliński.

Ożywienie inwestycyjne, odnotowane w czerwcu br., przyczyniło się do podpisania przez Spółkę dwóch umów znaczących.

Pierwsza z nich, zawarta 29 czerwca br. z Pekao S.A. obejmowała sprzedaż, dostawę i wdrożenie oprogramowania informatycznego wraz z rocznym wsparciem serwisowym o wartości netto 1 530 709 zł. Łączna wartość netto umów zrealizowanych przez B3System S.A. we współpracy z Pekao S.A. w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wyniosła 4 353 084,42 zł.

Kolejna umowa, podpisana 30 czerwca br. z PKO BP S.A. dotyczyła sprzedaży i dostawy pakietu licencji na oprogramowanie informatyczne o wartości netto 2 459 340 zł. Łączna wartość netto umów zrealizowanych przez B3System we współpracy z PKO BP S.A. w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wyniosła 3 811 904 zł.

W maju br. B3System S.A., w wynika przeprowadzonej konsolidacji, zaprezentowała nową strategię Spółki na 2011 i 2012 rok. W ramach przyjętych założeń, Spółka będzie konsekwentnie budować i utrwalać swój wizerunek jako jednego z wiodących dostawców rozwiązań zapewniających optymalną wydajność, dostępność i bezpieczeństwo informacji.

Cele strategii B3System S.A.:

  • Umacnianie pozycji lidera na rynku IT w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  • Rozwijanie oferty w zakresie świadczonych usług  IT dla klientów korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw,
  • Zwiększanie udziału w rynku zaawansowanych systemów do przechowywania i przetwarzania informacji,
  • Wzrost liczby stałych, renomowanych klientów korporacyjnych,
  • Zwiększenie portfela dużych projektów informatycznych wśród klientów korporacyjnych i administracji publicznej,
  • Wykorzystanie synergii w ramach grupy kapitałowej B3System S.A.,
  • Wykorzystanie potencjału finansowego do skokowego wzrostu wartości poprzez akwizycję,
  • Poprawa rentowności usług i eliminacja tzw. czynnika sezonowości,
  • Budowanie zaufania wśród Akcjonariuszy poprzez rzetelną i otwartą politykę informacyjną.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu