Polbank EFG otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego zgodę na przekształcenie z oddziału instytucji kredytowej w polski bank krajowy

Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na przekształcenie Polbank EFG z oddziału instytucji kredytowej w bank krajowy.

Na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego:

  • Wszystkie umowy z klientami pozostają w mocy
  • Depozyty ulokowane w banku zostaną objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
  • Komisja Nadzowu Finansowego sprawuje kontrolę nad Polbank EFG S.A. w pełnym zakresie

29 sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego, na wniosek Eurobank EFG, zezwoliła na przekształcenie Polbank EFG z oddziału instytucji kredytowej w bank z licencją polskiego nadzoru. Do tej pory Polbank EFG funkcjonował, jako oddział instytucji kredytowej pod formalną nazwą „EFG Eurobank Ergasias SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce”. Z chwilą wpisania nowego podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego, Polbank EFG S.A. rozpocznie działalność na takich samych warunkach jak inne banki w Polsce.

Zgodnie z zasadą tzw. generalnej sukcesji, bank wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Oddziału. W praktyce oznacza to, że wszystkie zobowiązania i prawa dotychczasowego Oddziału przechodzą automatycznie na Bank Krajowy – Polbank EFG S.A.  Z perspektywy klientów zmiana ma charakter czysto formalny. Nie będzie wiązała się z koniecznością wizyty w oddziale, ani podpisywaniem nowych dokumentów – mówi Kazimierz Stańczak, Prezes Zarządu Polbank EFG S.A. – Po wpisaniu Polbank EFG S.A. w KRS, depozyty naszych klientów będą objęte ochroną polskiego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a bank będzie podlegał kontroli KNF w pełnym zakresie. – dodaje.

Polbank EFG rozpoczął działalność w lutym 2006 roku. Dziś bank obsługuje ponad 800 000 klientów w ponad 300 placówkach ulokowanych w 149 miastach Polski.

źródło/autor: Polbank EFG

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu