Przejdź do treści

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. przejęli spółkę NESTOR sp. z o.o.

Notowani na rynku NewConnect, WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. nabyli 100 proc. udziałów w spółce NESTOR sp. z o.o., przejmując tym sposobem kolejny podmiot z branży. Akwizycja odbyła się za pośrednictwem należącego do WDB BU Krajowego Biura Brokerskiego (KBB). WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi poinformowali także, iż planują upublicznić spółkę zależną KBB poprzez wprowadzenie jej na rynek NewConnect.

Warszawski broker NESTOR sp. z o.o. działa w branży ubezpieczeniowej od kilkunastu lat. Obsługuje kilkudziesięciu klientów głównie w segmencie grupowych ubezpieczeń na życie. Portfel spółki ma wartość kilku milionów złotych składki.

„Realizacja tej akwizycji stanowi kolejny krok w spełnieniu obietnic złożonych inwestorom, które zakładały kolejne przejęcia. Staramy się dobierać spółki o zdrowej kondycji, z historią na rynku oraz stabilną bazą klientów. Możemy powiedzieć, iż broker NESTOR do takich podmiotów należy.” – mówi Krzysztof Cichecki, prezes zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

„Jednocześnie to przejęcie ma pokazać, iż zaczęliśmy dążyć do stworzenia wydzielonego segmentu w branży, specjalizującego się w grupowych ubezpieczeniach na życie, ubezpieczeniach zdrowotnych oraz w programach emerytalnych. Krajowe Biuro Brokerskie, które posiada w nowoprzyjętej spółce 100 proc. udziałów, będzie pełnić rolę lidera oraz zrealizuje kolejne akwizycje podmiotów, rozszerzające grupę kapitałową WDB w tym właśnie obszarze.” – dodaje Cichecki.

KBB na małą giełdę

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi przejęli KBB na początku listopada 2010 roku. Obecnie WDB BU planuje wprowadzić spółkę na rynek alternatywny by w ten sposób wzmocnić jej pozycję w branży i pozyskać środki na jej rozwój.

„Upublicznienie Krajowego Biura Brokerskiego pomoże przede wszystkim w zbudowaniu silnej grupy kapitałowej, w której to KBB dzięki swojemu doświadczeniu będzie mogło realizować kolejne akwizycje. Trudno na tym etapie mówić o konkretach, bowiem spółkę czeka jeszcze proces przekształcenia. Musimy także zdecydować ile środków potrzebujemy, a ile w obecnej sytuacji ekonomicznej na świecie jest możliwe do pozyskania.” – tłumaczy prezes Krzysztof Cichecki.