Fortuna Entertainment Group – wzrost zysku netto o 19%

Fortuna Entertainment Group N.V. (FEG) w I połowie 2011 roku, według wstępnych, nieaudytowanych danych, odnotowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 8,6 mln euro. Oznacza to wzrost o 19,1% w stosunku do analogicznego okresu 2010 roku. W I połowie 2011 roku wartość zakładów przyjętych przez FEG (Amounts Staked) wyniosła 209 mln euro, co stanowi wzrost o 9,1% rok do roku.

Świetne rezultaty Fortuna osiągnęła dzięki dużej liczbie przyjętych zakładów, precyzyjnemu zarządzaniu kosztami operacyjnymi oraz zmniejszeniu kosztów finansowych. Wyniki finansowe Fortuna Entertainment Group – wiodącego w Europie Środkowej i Wschodniej operatora zakładów wzajemnych, działającego w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech – potwierdzają systematyczny wzrost branży zakładów sportowych w Europie Centralnej.

Kluczowym czynnikiem wpływającym na odnotowane przez FEG wyniki finansowe były zakłady w Internecie w Czechach i na Słowacji. Mimo braku ważnych wydarzeń sportowych – jak ubiegłoroczne Igrzyska Olimpijskie czy Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej – w pierwszym półroczu 2011 roku Fortuna kontynuowała rozwój i osiągnęła wyniki lepsze niż w 2010 roku.

„W I połowie 2011 roku nasz zysk nadal rósł, głównie dzięki zakładom on-line. Chociaż na liczbę zakładów przyjętych przez FEG niewątpliwy wpływ miał brak atrakcyjnych wydarzeń sportowych, udało nam się osiągnąć wzrost na wszystkich poziomach rachunku wyników. Doskonałe wyniki finansowe są efektem naszej strategii opartej o dwa kanały dystrybucji, gdzie kolektury nie są już tylko punktami przyjmowania zakładów, ale wspierają również możliwość obstawiania on-line” – powiedział Jiří Bunda, CEO Fortuna Entertainment Group.

„W I pierwszej połowie roku odnotowaliśmy także przychody ze sprzedaży komercyjnej zdrapek, które są częścią nowego projektu loterii w Czechach. To obecnie nasz kluczowy projekt i do końca 2011 roku planujemy skupić się na jego dalszym rozwoju, jak również na osiągnięciu zamierzonych wyników w segmencie tradycyjnych zakładów sportowych” – dodaje Jiří Bunda

W I połowie 2011 roku, wygrane brutto (Gross Win) wyniosły 47,9 mln euro, co oznacza wzrost o 5,5% w stosunku do analogicznego okresu w 2010 roku. Wygrane brutto z zakładów on-line wzrosły o 39,6% i wyniosły 14,6 mln euro. Wygrane brutto z zakładów tradycyjnych, prowadzonych przez sieć naziemnych kolektur, wyniosły 32,8 milionów euro, czyli o 6% mniej wobec analogicznego okresu w 2010 roku. Było to powodowane przede wszystkim brakiem atrakcyjnych wydarzeń sportowych, jak Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Wygrane brutto z loterii (sprzedaż komercyjna zdrapek od połowy maja) wyniosła 426 tys. euro.

Przychody, EBITDA:

W I połowie 2011 roku FEG osiągnęła łączne przychody w wysokości 41,9 mln euro, co oznacza wzrost o 6,5% wobec analogicznego okresu w 2010 roku.

EBITDA wzrosła o 2,4% do 11,9 mln euro. EBITDA z zakładów sportowych (z wyłączeniem loterii) wzrosła o 10,7% i wyniosła 12,9 mln euro. Mimo braku atrakcyjnych wydarzeń sportowych, dzięki precyzyjnemu zarządzaniu kosztami operacyjnymi oraz kontroli rentowności, wskaźnik EBITDA osiągnął wysoki poziom, szczególnie w segmencie zakładów sportowych. Na skonsolidowany poziom EBITDA wpływ miały koszty uruchomienia loterii w Czechach – EBITDA z tego projektu wykazał stratę na poziomie 962 tys. euro.

Zysk netto:

W I połowie 2011 roku Fortuna odnotowała skonsolidowany zysk netto na poziomie 8,6 mln euro, czyli o 19,3% wyższy w porównaniu do I półrocza 2010. Doskonały wynik jest rezultatem zwiększonej liczby przyjętych zakładów, precyzyjnego zarządzania kosztami operacyjnymi oraz znacznie niższych kosztów finansowych.

W I połowie 2011 roku Fortuna z sukcesem obniżyła koszty finansowe dzięki korzystnym warunkom refinansowania długu oraz częściowej spłacie zadłużenia w 2010 roku. Koszty finansowe netto wyniosły 272 tys. euro i zmniejszyły się o 84,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2010.

Polityka dywidendowa:

Zarząd Fortuna Entertainment Group – zgodnie z deklaracją ogłoszoną podczas oferty publicznej w październiku 2010 – podtrzymuje dotychczasową politykę dywidendową i zakłada, że w nadchodzących latach dywidenda utrzyma się na poziomie 70 – 100% zysku netto z działalności kontynuowanej.

Polska

Udział Polski w sumie wpłaconych stawek w FEG w I połowie 2011 roku wyniósł 12%, w porównaniu do 15,5% w analogicznym okresie roku 2010. Łączna wartość przyjętych zakładów w Polsce osiągnęła poziom 25,1 mln euro, czyli o 15,4% mniej niż w I półroczu 2010.

Wraz z wprowadzeniem w styczniu 2010 roku 12% podatku od zakładów wzajemnych oraz zakazu oferowania niektórych produktów, takich jak: gry numeryczne, suma wpłaconych stawek w Polsce znacznie spadła.

Wygrane brutto z zakładów w Polsce w I połowie 2011 roku wyniosły 9,3 mln euro i zmniejszyły się o 5,3% rok do roku. Wynik brutto wyniósł 6,3 mln euro, co stanowi wzrost o 0,7% w porównaniu do I półrocza 2010 roku. Rentowność brutto z zakładów w Polsce wyniosła 25,2%, czyli o 4% więcej wobec ubiegłego roku.

Zakłady on-line w Polsce:

W dniu 16 czerwca Prezydent podpisał nowelizację ustawy z 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych, która umożliwi licencjonowanym operatorom zakładów wprowadzenie oferty zakładów wzajemnych on-line. Nowelizacja ustawy pozwoli na efektywne konkurowanie z zagranicznymi podmiotami nie płacącymi w Polsce podatków, jak również na kontrolę i monitoring zarówno nielegalnych zakładów bukmacherskich, jak i wypłat wygranych.

Nowelizacja ustawy hazardowej weszła w życie 14 lipca 2011 roku. Niezwłocznie po wejściu w życie nowelizacji umożliwiającej oferowanie zakładów on-line, Fortuna zakłady bukmacherskie – polska spółka zależna Fortuna Entertainment Group – złożyła wniosek do Ministerstwa Finansów o licencję na oferowanie zakładów w Internecie. Uzyskanie zgody Ministra Finansów Fortuna oczekiwane jest w ciągu kilku miesięcy.

Fortuna Entertainment Group z sukcesem świadczy usługi on-line i posiada bogate doświadczenie w zakresie oferowania zakładów w Internecie w Czechach i na Słowacji. Grupa zamierza wprowadzić ofertę internetowych zakładów wzajemnych również w Polsce, niezwłocznie po otrzymaniu zgody od Ministerstwa Finansów. Fortuna jest jedynym bukmacherem na polskim rynku, który dzięki obszernej wiedzy i unikalnemu know-how jest w stanie uruchomić ofertę on-line zaraz po uzyskaniu licencji.

Czechy

Zakłady sportowe

W I połowie 2011 roku Czechy wygenerowały 52,9% sumy wpłaconych stawek do Fortuny, co oznacza to nieznaczny wzrost wobec 52,4% w analogicznym okresie 2010 roku. Łączna suma wpłaconych stawek wyniosła w Czechach 110,7 mln euro, o 10,2% więcej wobec pierwszego półrocza 2010 roku.

Wygrane brutto w Czechach wyniosły 21,9 milionów euro, co stanowi wzrost o 4,3% w porównaniu do I połowy 2010. Na wynik ten wpływ miał rozwój segmentu zakładów on-line, w którym wygrane brutto wzrosły o 36,7% rok do roku i wyniosły 7,9 mln euro. Wygrane brutto w tradycyjnych zakładach, prowadzonych za pośrednictwem kolektur naziemnych, odnotowały natomiast spadek o 8,1% i wyniosły 13,9 mln euro.

Loteria

Przychody z loterii w Czechach w I półroczu 2011 roku pochodziły ze sprzedaży komercyjnej zdrapek, rozpoczętej w maju tego roku. Tym samym, porównanie do analogicznego okresu 2010 nie jest możliwe.

Łączna liczba przyjętych wpłat w loterii w I połowie 2011 roku wyniosła 776 tys. euro, a wygrane brutto 426 tys. euro.

Słowacja

Udział Słowacji w sumie wpłaconych stawek w FEG w I połowie 2011 roku wyniósł 33,6%, w porównaniu do 32% w analogicznym okresie roku 2010. Łączna wartość przyjętych zakładów osiągnęła poziom 70,3 mln euro, o 14,6% więcej względem tego samego okresu w 2010 roku.

Wygrane brutto na Słowacji wyniosły 16,1 milionów euro, co stanowi wzrost o 10,9% w stosunku do I półrocza 2010. Wygrane brutto w zakładach on-line wzrosły o 41,5% i osiągnęły 6,6 mln euro. Wygrane brutto w tradycyjnych zakładach na Słowacji, prowadzonych za pośrednictwem kolektur naziemnych, odnotowały spadek o 3,4% rok do roku,do poziomu 9,6 mln euro.

Malta

W I połowie 2011 roku, suma wpłaconych stawek na Malcie wyniosła 2,2 mln euro, a wygrane brutto 97 tys. euro.

Projekt loterii w Czechach

W dniu 18 lipca 2011 roku Fortuna Entertainment Group uruchomiła w Czechach pierwszą – po ponad 50 latach nieprzerwanego monopolu – kompleksową loterię gier liczbowych Loto. Spółka szacuje, że już co czwarty kupon daje szansę na wygraną. Za los kosztujący 20 koron można wygrać nawet dziesiątki milionów KCZ. Jednym z kluczowych założeń projektu jest wspieranie kampanii charytatywnych niosących pomoc niepełnosprawnym dzieciom. Wśród pierwszych beneficjentów Loto znajdą się: Centrum Paraple, Fond ohrožených dětí oraz Konto Bariéry.

Loteria Loto to atrakcyjna i prosta gra liczbowa. Istnieje 8 progów wygranych: od 20 KCZ do 10 milionów koron oraz dziewiąty – pula kumulacji, która może być wypłacana nawet kilka razy w roku. Uczestnicy loterii z góry znają wartość potencjalnych wygranych – z wyjątkiem kwoty kumulacji – które nie są dzielone między zwycięzców. Pierwsze losowanie odbyło się 20 lipca, a kolejne prowadzone są dwa razy w tygodniu – w każdą środę i sobotę. Wyniki losowania są prezentowane w TV Nova w doskonałym czasie antenowym, około godziny 20.00.

Kluczem do sukcesu loterii Loto jest zintegrowana sieć prawie 1 000 kolektur. Do końca 2011 roku Fortuna planuje zwiększyć liczbę placówek do 2 000. Terminale loterii oferują również usługi doładowania telefonów komórkowych dla klientów sieci Telefónica O2, Czech Republic, T-mobile Czech Republic oraz Vodafone CZ.

Grupa szacuje, że loteria Loto od momentu uruchomienia osiągnęła 13% udział w rynku gier i loterii w Czechach. Celem spółki jest jednak zwiększenie udziału do 30% w ciągu następnych 3 lat.

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu