Przejdź do treści

V edycja programu Youngster

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczyna 5. edycję programu dodatkowych zajęć języka angielskiego pod nazwą Youngster. W roku szkolnym 2011/2012 z programu skorzysta ponad 4000 uczniów z 145 szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich.

W zbliżającym się roku szkolnym do programu dołączy 49 nowych szkół z 28 gmin. Roczny koszt programu Youngster to ok. 1,8 mln zł.

Celem program Youngster jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich w zakresie nauki języka angielskiego. Fundacja EFRWP w ramach programu finansuje podręczniki, pomoce dydaktyczne do biblioteki, program szkoleń dla nauczycieli, nagrody dla najlepszych uczniów, a także połowę lub całość wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia.

Język angielski – podstawowy problem uczniów z terenów wiejskich

Języki obce, a wśród nich najbardziej popularny język angielski (80% uczniów wybiera ten język na egzaminie gimnazjalnym), to największy problem uczniów z terenów wiejskich. Analiza wyników egzaminów gimnazjalnych (na podstawie danych CKE) na przestrzeni ostatnich kilku lat, przedstawiona w raporcie EFRWP pt. „Angielski – czyja szansa?” pokazała, że nie ma istotnych różnic w wynikach z egzaminu humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego pomiędzy uczniami ze szkół wiejskich i miejskich. Natomiast znaczne dysproporcje występują w wynikach egzaminu z języka angielskiego (dane CKE za lata 2007/2008 i 2009/2010). Różnica ta wyniosła nawet 6,5 pkt. Również tegoroczne wyniki egzaminów gimnazjalnych nie nastrajają optymizmem: średnie wyniki z języka angielskiego uczniów z terenów wiejskich były o blisko 7 pkt. niższe od wyników uczniów ze szkół w dużych miastach.

„Jest to niebezpieczny trend, który może pogłębiać się w następnych latach. Problem staje się tym bardziej naglący, że już w rozpoczynającym się roku szkolnym wyniki z egzaminu z języka obcego będą wliczane do średniej kwalifikującej do szkoły ponadgimnazjalnej. Uczniowie z trenów wiejskich, z powodu gorszych wyników z egzaminu językowego, będą mieli mniejsze szanse w dostępie do dobrych szkół licealnych czy techników” – komentuje Krzysztof Lipiński, Zastępca Dyrektora Generalnego Europejskiego Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Program Youngster – efektywna nauka

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z wydawnictwem Macmillan stworzył program Youngster, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wsparcie młodzieży z terenów wiejskich w zakresie nauki języka angielskiego. W programie uczestniczą uczniowie klas trzecich szkół gimnazjalnych. Do tej pory z dodatkowych zajęć języka angielskiego skorzystało ponad 8,5 tys. uczniów. W roku szkolnym 2011/2012 do programu Youngster dołączy 49 szkół z 28 gmin wiejskich. W sumie w nadchodzącym roku szkolnym w programie weźmie udział 145 szkół z 99 gmin. Program z sukcesami realizowany jest już od pięciu lat, czego najlepszym potwierdzeniem są wyniki osiągane przez uczestników programu na egzaminach gimnazjalnych. Uczniowie uzyskują wyniki o około 2,5 – 3 pkt. wyższe niż średnie wyniki pozostałych uczniów ze szkół wiejskich.

Zasady Programu Youngster

W ramach programu w ciągu roku szkolnego prowadzone są dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka angielskiego, w podziale na niewielkie, 10-15-osobowe grupy, w wymiarze 90 godz. lekcyjnych dla każdej z grup. Grupy są tworzone stosownie do umiejętności językowych uczniów. Fundacja EFRWP w ramach programu finansuje wynagrodzenie nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia oraz niezbędne im pomoce dydaktyczne, podręczniki dla uczniów, nagrody (dla uczniów i nauczycieli) w konkursach organizowanych w ramach programu, certyfikaty, a także zapewnia wyposażenie biblioteki szkolnej. Fundusz zapewnia także przygotowanie merytoryczne nauczycieli do prowadzenia zajęć poprzez organizację szkoleń, dostęp do platformy e-learningowej „e-Youngster” oraz możliwość stałej konsultacji dydaktycznej i merytorycznej z metodykami Wydawnictwa Macmillan.

Program skonstruowany jest tak, że angażuje wszystkie podmioty mające wpływ na proces edukacyjny ucznia, tj. gminę, dyrekcję szkoły, nauczycieli prowadzących zajęcia i samych uczniów. Gmina odpowiada za zapewnienie odpowiednich warunków do nauki (pomieszczenia, dowozy, itp.), nauczyciel dba o jakość i ciekawą formułę lekcji (w tym celu przechodzi odpowiednie szkolenia Fundacji EFRWP, ma także stałe wsparcie merytoryczne i dydaktyczne), uczeń uczestniczy w zajęciach o atrakcyjnej formule, uczy się dla siebie, a nie dla ocen.

Szczegółowe informacje o Programie Youngster można znaleźć na stronie internetowej www.youngster.pl oraz na stronie Fundacji www.efrwp.pl.