HLB Sarnowski & Wiśniewski konsoliduje rynek usług doradczych

Grupa Sarnowski & Wiśniewski, której dominującą spółką jest HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. przejęła dwie poznańskie spółki doradcze.

KDA Audyt Sp. z o.o. oraz KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. to spółki przejęte przez Grupę Sarnowski & Wiśniewski. Przejęcie spółek ma na celu uzupełnienie portfela usług doradczych dla klientów Grupy o obsługę księgową oraz wzmocnienie pionu podatkowego Grupy.

Spółki KDA Audyt i KDA Kancelaria Doradców i Audytorów to poznańskie firmy działające na rynku usług doradczych od 1993 r. Jako jedne z najdłużej działających w tej branży firm na polskim rynku, zatrudniają ponad 30 specjalistów, świadcząc wszechstronne usługi z zakresu księgowości, doradztwa podatkowego oraz usług audytorskich i szkoleniowych.

Efektem przeprowadzonej konsolidacji jest wzmocnienie pionu doradztwa podatkowego oraz pionu audytu Grupy Sarnowski & Wiśniewski. Dzięki wejściu nowych spółek do Grupy Sarnowski & Wiśniewski klienci Grupy uzyskali dostęp do usług kadrowo-księgowych realizowanych przez zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem.

– Szacujemy, że efektem przeprowadzonej konsolidacji będzie wzrost przychodów o 30%, do około 10 mln w tym roku. Planujemy także w najbliższej przyszłości debiut na New Connect, co pozwoli nam pozyskać środki na ewentualne kolejne akwizycje – powiedział Wojciech Komer – prezes HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o.

Nowy zarząd przejętych spółek wspierać będą jako członkowie Rady Nadzorczej – Hanna Kozłowska i Tomasz Kozłowski, dotychczasowi zarządzający spółek oraz Ryszard Szwejk, biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem, członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Grupa Kapitałowa Sarnowski & Wiśniewski to obecnie ponad 80 specjalistów oraz 5 spółek, z których dominującą jest HLB Sarnowski & Wiśniewski – specjalizująca się w obszarze badania i przeglądów sprawozdań finansowych oraz doradztwie podatkowym. W 2010 roku spółka HLB Sarnowski & Wiśniewski zajęła 8 miejsce wśród audytorów spółek giełdowych w rankingu Gazety Parkiet oraz 16 miejsce w rankingu firm audytorskich Dziennika Rzeczpospolita.

HLB Sarnowski & Wiśniewski jest jednocześnie od 2009 r. członkiem międzynarodowej sieci HLB International, jednej z 12-stu największych sieci spółek doradczych na świecie.

W skład Grupy Sarnowski & Wiśniewski wchodzą obecnie:

  • HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. – spółka dominująca, świadcząca usługi w zakresie badania i przeglądów sprawozdań finansowych, doradztwa w zakresie cen transferowych oraz doradztwa podatkowego i gospodarczego. HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o., powstała w 2004 r. jako Sarnowski & Wiśniewski Spółka Audytorska Sp. z o. o. Spółka została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2917. Na podstawie Ustawy o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996 r. spółka uprawniona jest także do świadczenia usług doradztwa podatkowego. Od 2009 roku HLB Sarnowski & Wiśniewski należy do międzynarodowej grupy audytorsko-doradczej HLB International;
  • KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Sp. z o.o. (wcześniej KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.) – spółka specjalizuje się w profesjonalnej obsłudze kadrowo – księgowej, w spółce wdrożony został System Zarządzania Jakością PN – EN ISO 9001:2001;
  • S&W Ekspertyzy i Dochodzenia Gospodarcze Sp. z o.o. – spółka zajmuje się przygotowaniem ekspertyz ekonomicznych na potrzeby postępowań karnych prowadzonych przez organy procesowe;
  • IT 4 Finance Sp. z o. o. – spółka informatyczna opracowująca i wdrażająca autorskie technologie i systemy informatyczne w obszarze podatków i rachunkowości;
  • Business Relations Institute sp. z o. o. – spółka odpowiada za wsparcie podmiotów notowanych na GPW w obszarze relacji inwestorskich poprzez outsourcing wybranych procesów i zastosowanie autorskich rozwiązań informatycznych.

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu