Adam Kuszyk nowym dyrektorem finansowym Grupy ADV

Od 1 sierpnia 2011 roku funkcję dyrektora finansowego Grupy ADV – działającej w obszarze komunikacji cyfrowej, innowacyjnych technologii oraz e-commerce – objął Adam Kuszyk.

Nowy dyrektor finansowy Grupy ADV będzie zajmował się sprawozdawczością finansową i menadżerską, optymalizacją kosztów i maksymalizacją rentowności, a przez to wartości. Do obowiązków Adama Kuszyka należeć będzie również zapewnienie płynności i koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem spółek z Grupy na rynkach kapitałowych.

Adam Kuszyk od 10 lat piastuje stanowiska menadżerskie zarówno w firmach z polskim, jak i zagranicznym kapitałem. Podczas wieloletniej kariery zawodowej zdobywał doświadczenie w spółkach z branży: FMCG, produkcyjnej czy doradztwa finansowego. Ponadto, nowy dyrektor finansowy Grupy ADV pełnił dotychczas funkcje menedżerskie w podmiotach z sektora nowych technologii oraz mediów.

„W związku z bardzo dynamicznym i zdywersyfikowanym rozwojem, konieczne było pozyskanie osoby doświadczonej, ale jednocześnie bardzo wszechstronnej, znającej specyfikę branży. Jestem przekonany, że Adam Kuszyk wiele spraw uporządkuje i zapewni odpowiednie zaplecze do dalszego szybkiego wzrostu Grupy, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej rentowności” – powiedział Konrad Pankiewicz, wiceprezes Grupa ADV S.A.

Adam Kuszyk był między innymi dyrektorem finansowym w takich firmach, jak: Grupa kapitałowa ROLMEX S.A. (2009-2011), GEN-BUD S.A. (2008-2009), CR Media S.A. (2006-2007). Doświadczenie zdobywał również m.in. jako Menedżer w spółce doradztwa finansowego BDO Numerica S.A. (2008) oraz Dyrektor Audytu Wewnętrznego i Kontroler Biznesowy w Grupie Kapitałowej Agora S.A. (2003-2005), swoją karierę zawodową zaczynał w Deloitte (1997-2002), przechodząc od stanowiska asystenta do superwizora.

Adam Kuszyk ukończył studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Zarządzanie i Marketing (specjalność: kontroling) na Uniwersytecie Łódzkim, jest biegłym rewidentem i certyfikowanym audytorem wewnętrznym (CIA), w trakcie uzyskiwania uprawnień ACCA.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu