Wyniki finansowe firmy Mabion SA

Spółka Mabion SA uzyskała w II kwartale 2011 r. 1,8 mln zł przychodów ze sprzedaży w stosunku do 113 tys. zł uzyskanych w całym roku 2010. To dużo więcej niż prewidywały prognozy zarządu spółki podawane jeszcze w I kwartale 2011 roku.

– Spodziewaliśmy się, że pierwszy rok po wejściu na NewConnect uda nam się zamknąć w okolicach zera lub na niewielkim plusie, przy przychodach ze sprzedaży nieznacznie przekraczających 1 mln zł. Okazało się, że popyt na usługi Mabionu jest większy, niż się spodziewaliśmy – mówi Maciej Wieczorek, prezes zarządu spółki. – Te dobre wyniki udało nam się osiągnąć dzięki umowom podpisanym pod koniec ubiegłego roku – dodaje.

Tak dobre wyniki ze sprzedaży usług osiągnięte w II kwartale tego roku były wynikiem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych dla klientów zewnętrznych w zakresie zastosowania własnych technologii Mabion S.A. do wytwarzania rekombinowanych białek. Pomimo bardzo wysokich kosztów poniesionych na inwestycje w II kwartale osiągnięta strata była minimalna i wyniosła jedynie 19 682,83 PLN. W analogicznym okresie roku poprzedniego strata netto wyniosła 129.947,59 PLN. W finansowaniu zarówno majątku trwałego (urządzeń) jak i usług badawczych spółka korzystała w znacznej mierze ze środków UE (program 1.4-4.1) pochodzących z projektu dot. Rozwoju leku MabionCD20.

Mabion prowadzi obecnie prace nad siedmioma projektami biotechnologicznymi. Cztery z nich to projekty własne spółki, natomiast trzy pozostałe to projekty zlecone przez klientów zewnętrznych. Pierwszym projektem Mabionu jest lek MabionCD20 – przeciwciało monoklonalne stosowane w leczeniu nowotworów krwi, chłoniakach i białaczkach. W okresie II kwartału spółka Mabion zoptymalizowała proces wytwarzania tego leku oraz dokonała transferu technologii „up-scalingu” do laboratoriów Mabion S.A., w tym przygotowywania linii technologicznej oraz aparatury analitycznej związanej z kontrolą procesu i zwalnianiem produktów. W tym czasie również rozpoczęto prace przygotowawcze związane z uzyskaniem zezwolenia na wytwarzanie leków biotechnologicznych do celów badań klinicznych we własnym centrum badawczo rozwojowym poprzez złożenie stosownych wniosków i dokumentacji opisującej procedury i procesy związane z przygotowaniem i zwalnianiem leków w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym.

8 czerwca spółka podpisała umowę z firma KCR (Kiecana Clinical Research) dotyczącą rozpoczęcia prac przygotowawczych w zakresie badania klinicznego porównującego lek MabionCD20 z lekiem MabThera (rituximab, przeciwciało antyCD20 firmy Roche) we wskazaniu Reumatoidalne Zapalenie Stawów (RZS). Następnie 13 cerwca spółka podpisała umowę z Assign Group dotyczącą rozpoczęcia prac przygotowawczych w zakresie badania porównującego MabionCD20 z MabThera we wskazaniu chłoniaki nieziarnicze. – Umowa będzie realizowana w ciągu najbliższych miesięcy – dodaje prezes. Dodatkowo spółki wyraziły wolę kontynuowania rozmów dotyczących zawarcia umowy na przeprowadzenia badania klinicznego.

Badanie to jest 3 i ostatnim projektowanym badaniem programu klinicznego leku Mabion CD20. W sumie w ramach programu klinicznego przewiduje się udział 600-700 osób. Badania są projektowane i będą wykonywane zgodnie z wytycznymi Europejskiego Urzędu ds. leków EMA a także zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej GCP. Równocześnie z pracami nad pierwszym lekiem, Mabion kontynuuje prace nad innym projektem – MabionHER2, przeciwciało monoklonalne stosowane w nowotworach piersi. Zakończenie produkcji w małej skali przewidywane jest na III kwartał 2011 roku.

Pozostałe dwa własne projekty badawczo – rozwojowe Mabionu to prace nad rozwojem przeciwciała monoklonalnego MabionEGFR, stosowanego w nowotworach jelita grubego oraz głowy i szyi jak również przeciwciała monoklonalnego MabionVEGF, stosowanego w nowotworach płuc, piersi, okrężnicy oraz nerki.

Mabion to polska firma biotechnologiczna, utworzona w marcu 2007 roku w celu wprowadzenia na rynek leków onkologicznych najnowszej generacji. Wszystkie leki nad którymi pracuje zespół naukowy spółki będą wytwarzane w technologii humanizowanych przeciwciał monoklonalnych. 10 sierpnia 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, pozyskując 22,8 mln zł. Emisja w całości została przeznaczona na rozszerzenie skali produkcji leków oraz badania kliniczne, które rozpoczną się w tym roku na fokusowej grupie kilkuset pacjentów. W 2012 roku, Mabion planuje debiut na GPW.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu