Przejdź do treści

SpeedUp Venture Capital Group zainwestowała w aż sześć nowych spółek

SpeedUp Venture Capital Group właśnie zainwestowała w sześć nowych spółek, działających na rynku nowych technologii w zakresie: e-commerce, e-turystyki, mobile, social media i e-zdrowia. Zbiorcza kwota inwestycji to trzy miliony pięćset tysięcy złotych.

Właśnie zainwestowaliśmy w sześć starannie wyselekcjonowanych projektów: FusionSheep, RekomendMe, Lookmash.com, TimeSelf, Pastylka.pl, Ortopedio – mówi Bartłomiej Gola, Partner SpeedUp i Prezes SpeedUp IQbator – te sześć projektów jest rezultatem przeanalizowania około 200 projektów, które trafiły do naszego funduszu zalążkowego SpeedUp IQbator. Uważam, że podstawą sukcesu w naszym biznesie jest umiejętne zarządzanie ryzykiem, dlatego inwestujemy w bardzo zróżnicowane projekty. Nie tylko jeżeli chodzi o fazę ich cyklu życia (Pastylka.pl jest działającą już komercyjnie stroną, a TimeSelf czy RekomendMe dopiero budują prototypy innowacyjnych produktów/usług), ale również pod względem branż i zasięgu (FusionSheep, TimeSelf i Lookmash.com to projekty z amibicjami globalnymi).

Dwie z w.w. inwestycji: Pastylka.pl i Ortopedio dotyczą w różnym stopniu rynku e-zdrowia. RekomendMe reprezentuje rynek usług HR, coraz częściej przenoszących się do sieci i dostępnych poprzez strony internetowe. Inne, jak FusionSheep, są innowacją na skalę światową w obszarze bezprzewodowego przesyłu video pomiędzy różnymi urządzeniami. TimeSelf to start-up, który zaoferuje innowacyjny produkt na rynku turystyki. Lookmash z kolei to platforma społecznościowa, związana ze światem mody.

Wybierając te projekty kierowaliśmy się kombinacją trzech kryteriów: jakości zespołu zarządzającego, potencjałem rynku i wreszcie jakością samego produktu/usługi. Działamy w obszarze wysokiego ryzyka i dlatego największą wagę przywiązujemy do umiejętności i potencjału pomysłodawców oraz kadry zarządzającej – podsumowuje Bartek Gola, Partner SpeedUp.

Łączna kwota inwestycji to ok. 3 500 000 złotych. Większość tych funduszy pochodzi z funduszu zalążkowego SpeedUp IQbator (koinwestorem w Ortopedio jest SpeedUp Investments Fund), należącego do SpeedUp Venture Capital Group. Fundusz ten zainwestował już w takie spółki i projekty jak Booklikes, SaveUp, Dwiepaczki.pl czy Okazjum.pl, a do końca 2012 planuje jeszcze przynajmniej 10 inwestycji.