Paczkomaty InPost staną w Hiszpanii jeszcze w 2011 roku

Grupa Integer.pl – operator i dostawca innowacyjnych rozwiązań pocztowo-kurierskich oraz usług z zakresu e-commerce – po rynku estońskim i rosyjskim rozpoczyna ekspansję w Hiszpanii. Umowa z lokalną firmą kurierską obejmuje projekt, produkcję, dostawę oraz instalację Paczkomatów na terenie hiszpańskich miast.

Docelowo w tym regionie rozlokowanych zostanie kilkaset urządzeń. Pierwszy etap prac zrealizowany zostanie do końca 2011 roku i wyceniany jest na 0,5 mln euro. Wartość całego kontraktu szacowana jest na 8,5 mln euro. Dzięki kompatybilności rozwiązań technologicznych już w 2012 roku możliwe będzie nadawanie paczek za pośrednictwem Paczkomatów InPost zarówno do Hiszpanii, jak i odbiór w Polsce przesyłek zagranicznych z tego kraju.

Zawierane przez Grupę Integer.pl międzynarodowe kontrakty sprawią, że w ciągu kilku najbliższych lat jej przychody z projektów zagranicznych wyniosą około 20-40 mln euro.

Współpraca Integer.pl z hiszpańską firma kurierską jest kontynuacją strategii biznesowej zakładającej dynamiczną ekspansję Paczkomatów InPost na rynki zagraniczne. Zgodnie z założeniami spółki, Paczkomaty mają być dostępne w perspektywie najbliższych trzech lat w każdym kraju europejskim. Do końca 2011 roku Grupa Integer.pl wejdzie z tą rewolucyjną usługą pocztowo-kurierską – poza Estonią, Rosją i Hiszpanią – jeszcze na cztery rynki Europy Środkowej i Wschodniej. Paczkomaty InPost będą dostępne również na Litwie i Ukrainie oraz w Czechach i na Słowacji. Jednocześnie spółka prowadzi zaawansowane rozmowy z 20 partnerami z całego świata.

Rafał Brzoska, prezes zarządu Grupy Integer.pl pozytywnie podsumowuje międzynarodową działalność spółek wchodzących w jej skład – „Intensyfikacja działań na rynkach zagranicznych w związku z uruchamianiem Paczkomatów InPost możliwa jest nie tylko dzięki innowacyjności tego rozwiązania, ale także międzynarodowemu rozgłosowi, który im towarzyszy. Nic w tym dziwnego, skoro nasze Paczkomaty są drugą co wielkości siecią tego typu urządzeń na świecie, a ich popularność systematycznie rośnie. Zakładamy, że tak ekspansywne wejście na zagraniczne rynki sprawi, że już za trzy lata osiągniemy pierwszą pozycję na rynku pod względem dostępności i zasięgu Paczkomatów InPost, wyprzedzając tym samym niemiecki DHL”.

Grupa Integer.pl opiera rozwój zagraniczny na trzech założeniach biznesowych, bazujących na usłudze paczkomatowej:

  • sprzedaż samej technologii (np. działalność w Estonii)
  • tworzenie podmiotów zależnych z lokalnymi partnerami (np. umowa na rozwój usługi w Rosji)
  • duże inwestycje, w ramach których Grupa Integer.pl będzie samodzielnie uruchamiać Paczkomaty na rynkach zagranicznych

W lipcu 2011 roku Grupa Integer.pl podpisała kontrakt z iTech – funduszem nowoczesnych technologii, należącym do Grupy QIWI – wraz z którym utworzy spółkę celową QIWI Post. Jej zadaniem będzie rozwój biznesu paczkomatowego w ponad 30 miastach w Rosji. Etap pilotażowy startuje już w sierpniu 2011 roku i zakłada uruchomienie 40 automatów w Moskwie w okresie najbliższych 6 miesięcy. Na ulicach rosyjskich miast stanie łącznie około 440 Paczkomatów. Grupa QIWI zainwestuje w projekt do 30 mln dolarów.

Z kolei w lutym 2011 roku Grupa Integer.pl wygrała kontrakt na dostawę 38 paczkomatów dla estońskiej poczty publicznej Eesti Post. Umowa zakłada również partnerstwo technologiczne oraz doradztwo biznesowe i consulting w kwestii komercyjnego uruchomienia nowej usługi na terenie Estonii. Wartość I etapu realizacji zlecenia wynosi 950 tys. euro. Grupa zakłada jednocześnie możliwość systematycznego zwiększania liczby zamówionych urządzeń.

W Polsce Integer.pl uruchomił dotychczas 420 paczkomatów na terenie całego kraju i ma w planach instalację kolejnych 200 urządzeń jeszcze w 2011 roku. Spółka zakłada docelowo rozwinięcie na terenie Polski sieci 1.000 urządzeń do końca 2012 roku na terenie Polski.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu