Przejdź do treści

Oświadczenie Grupy Handlowej Emperia

Zarząd Grupy Handlowej Emperia informuje, że w dniu 9 sierpnia 2011 roku – przy pełnej akceptacji Rady Nadzorczej – odstąpił od umowy inwestycyjnej z Eurocash, działając w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Inwestycyjnej.

Przyczyną odstąpienia było niedotrzymanie przez Eurocash umówionego terminu realizacji transakcji – do dnia 15 lipca 2011 roku, ani w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Emperia, Eurocash nie dokonał płatności Ceny za Udziały. Tym samym sprzedaż Grupy Tradis na rzecz Eurocash nie doszła do skutku. Ponadto, Zarząd Emperia Holding SA wezwał Eurocash do zapłaty zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 200 mln zł.

W ocenie Zarządu i Rady Nadzorczej Emperia podjęte działania służą interesom jej akcjonariuszy i zostały podjęte w trosce o dobro spółki, Grupy Dystrybucyjnej Tradis (będącej częścią Emperia) oraz jej klientów.

W opinii Zarządu Emperia nie dojście do skutku transakcji przewidzianej w Umowie Inwestycyjnej nie będzie stanowiło przeszkody w wysiłkach Grupy Dystrybucyjnej Tradis zmierzających do zdobycia pozycji lidera polskiej dystrybucji FMCG.

Zarząd Grupy Emperia jest przygotowany do kontynuowania przyjętej w zeszłym roku strategii dla Grupy Tradis. Będziemy utrzymywać jej dalszy dynamiczny rozwój, zarówno organiczny, jak i przez akwizycje. Jesteśmy ekspertami w tej branży i z pewnością to wykorzystamy w walce o kolejne udziały w rynku. Ostatni rok był bardzo dobry dla całej Grupy Handlowej Emperia.

Grupa Emperia składa się z dwóch kluczowych dywizji biznesowych:

  • Segmentu detalicznego – w jego skład wchodzą sieci sklepów: Stokrotka, Delima, Społem Tychy i Maromarkety (łącznie 235 sklepów). Spółka nieustannie poszukuje lokalizacji dla nowych placówek i prowadzi rozmowy z sieciami zainteresowanymi dołączeniem do Grupy. Obecnie prowadzony jest proces poszukiwania inwestora dla tej dywizji w formie aukcji, a jego zakończenie planowane jest na koniec I kwartału 2012.
  • Segmentu dystrybucyjnego – Grupa Dystrybucyjna Tradis jest organizatorem sieci franczyzowych sklepów i supermarketów o różnorodnych formatach, dostosowanych do oczekiwań i potrzeb polskich konsumentów. Spółki franczyzowe Tradisu tworzą cenione przez klientów sieci Lewiatan, Groszek, Koliber, Euro Sklep i Milea. Tradis jest także strategicznym partnerem Spółdzielni Społem i współorganizuje nowoczesny handel spółdzielczy w Polsce. W jego strukturach znajduje się PSD – Partnerski Serwis Detaliczny dedykowany tym odbiorcom. W ramach PSD wiosną tego roku rozpoczęła działalność nowa sieć handlowa GAMA. Docelowo sieć będzie miała zasięg ogólnopolski i podstawą jej rozwoju będą istniejące już sklepy spółdzielni Społem.

W 2010 roku Grupa Handlowa Emperia wypracowała 7% wzrost przychodów ze sprzedaży do poziomu 5,9 mld zł, przy równoczesnym wzroście EBITDA i zysku netto. EBITDA wzrósł o 16,6% do poziomu 205,8 mln zł, natomiast zysk netto o 42% i osiągnął wartość 98,5 mln zł.

Równie dobry dla Grupy Emperia był I kwartał 2011. W tym okresie Grupa Handlowa Emperia osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1,46 mld zł, wyższe o 5% i zysk netto w wysokości 11,27 mln zł, niższy o 9,3% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Zarząd Emperia Holding SA zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy za rok 2010 w wysokości ok. 40% skonsolidowanego zysku netto Grupy. To dwukrotnie więcej niż dotychczas (20%). Uchwałę zgodną z tą rekomendacją akcjonariusze podjęli na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2011 roku.

Wielkość uchwalonej dywidendy za 2010 rok na akcję wyniesie 2,63 zł. Na ten cel Emperia przeznaczy ponad 39,2 mln zł. Począwszy od podziału zysku netto za 2010 rok zarząd planuje konsekwentnie rokrocznie rekomendować WZA wypłatę dywidendy na poziomie 40%.