Upgrade systemu SAP w Play

W lipcu 2011 roku konsultanci HICRON rozpoczęli prace wdrożeniowe w PLAY związane z upgrade systemu SAP ERP spółki. Projekt, podzielony na dwie fazy, obejmuje migrację systemu na wydajniejszą platformę oraz upgrade techniczny SAP ERP i Enterprise Portal. Pracownicy PLAY rozpoczną pracę na nowej platformie sprzętowej już w bieżącym roku, natomiast nowa wersja SAP będzie dostępna w marcu 2012 roku.

Zakres funkcjonalny systemu SAP ERP użytkowanego w Play obejmuje obszary: finanse i kontroling  (FI/FIAA, TR, CO), zarządzanie inwestycjami (PS/IM), gospodarka materiałowa i zaopatrzenia (MM), sprzedaż i dystrybucja (SD), gospodarka remontowa (PM), zarządzanie zasobami ludzkimi (HR, PA/PY). Przeprowadzony przez HICRON upgrade SAP ERP umożliwi spółce Play korzystanie z najnowszej wersji oprogramowania wspieranej przez firmę SAP, usprawni efektywność przeprowadzanych transakcji i raportowania, zwiększając jednocześnie możliwości dalszego rozwoju funkcjonalnego systemu.

Prace projektowe będą polegały na eksporcie systemu na nową platformę i wykonaniu niezbędnych czynności w zakresie podniesienia wersji systemu SAP ECC z wersji ECC 5 do ECC 6.05, EP z wersji 7.0 do 7.01, Solman z wersji 7.0 do wersji 7.01. Pierwsza część prac, polegająca na migracji rozwiązania na nową platformę, zakończy się w czwartym kwartale 2011 roku. Podczas drugiego etapu projektu, zadaniem konsultantów HICRON będzie przeniesienie systemu do nowej wersji, wykonanie testów i zapewnienie wsparcia powdrożeniowego. Etap ten będzie trwał do czerwca 2012 roku.

„Rozwiązania SAP z których na co dzień korzystamy są niezwykle rozbudowane i w żaden sposób nie przypominają standardowych aplikacji. Wybierając partnera do realizacji projektu upgrade, zależało nam więc przede wszystkim na współpracy z firmą o dużym zapleczu konsultantów-programistów, mających doświadczenie w projektowaniu i rozwoju złożonych, dedykowanych aplikacji. Nie bez znaczenia był także zakres świadczonych usług. Biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, HICRON okazał się bezkonkurencyjny, a szerokie spektrum świadczonych przez spółkę usług daje podstawy do dłuższej współpracy” – mówi Agnieszka Kamieniecka, Kierownik Projektu Upgrade w Play.

„W porę przeprowadzony upgrade systemu SAP i stała dbałość bieżące aktualizacje wersji systemu są gwarancją zachowania ciągłości wsparcia świadczonego przez producenta oprogramowania. Takie podejście pozwala jednocześnie uporządkować i zoptymalizować sposób realizacji wszystkich procesów biznesowych w systemie wspierane przez najnowsze osiągnięcia w zakresie rozwoju systemu ERP. Przemyślane podejście jakie reprezentuje firma Play, mająca świadomość istoty stałego podnoszenia wersji systemu, zaleca się wszystkim firmom, które wymagają usług serwisowych świadczonych nieprzerwanie, na profesjonalnym poziomie” – mówi Andrzej Januszewski, kierownik projektu upgrade w Play z firmy HICRON.

źródło/autor: HICRON

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu