Ruszyła trzecia już edycja ogólnopolskiego Konkursu „Zysk z dojrzałości. Praktyki przyjazne osobom 50+”

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, realizator projektu „Zysk z dojrzałości”, ogłasza trzecią edycję ogólnopolskiego konkursu, w którym nagrodzeni zostaną pracodawcy, instytucje rynku pracy oraz organizacje społeczne, które w swojej działalności wdrażają rozwiązania przyjazne osobom powyżej 50 roku życia. Rozwiązania mogą dotyczyć zatrudniania pracowników, zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, rozwoju ich potencjału zawodowego czy też wykorzystania ich wiedzy i doświadczeń w rozwoju młodszych pracowników. W trzeciej edycji Konkursu po raz pierwszy Akademia zamierza także wyłonić dobre praktyki wolontariatu 50+ stanowiącego alternatywę dla pracy zawodowej lub jej uzupełnienie.

Pracodawcy, urzędy pracy, agencje zatrudnienia, samorządy, organizacje pozarządowe mogą zgłaszać się w trzech kategoriach konkursowych:

  • „Praktyki pracodawców przyjazne pracownikom 50+” – rozwiązania w zakresie zarządzania wiekiem
  • „Praktyki instytucji rynku pracy przyjazne osobom 50+” – działania aktywizujące osoby dojrzałe i starsze oraz
  • „Praktyki przyjazne wolontariuszom 50+” – wolontariat osób 50+.

Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie od 1 lipca do 23 września za pośrednictwem strony www.zysk50plus.pl. Wnioski oraz wszystkie informacje o konkursie dostępne są na portalu.

Laureatów Konkursu poznamy w połowie listopada na uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się w Warszawie.

Zachęcamy do informowania o Konkursie, który jest jedyną ogólnopolską inicjatywą promującą dobre praktyki w zakresie zarządzania wiekiem i aktywizacji zawodowej osób 50+ w Polsce, oraz do kontaktu z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, która realizuje także inne działania służące aktywizacji zawodowej osób dojrzałych i starszych.

źródło/autor: Akademia Rozwoju Filantropii

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu