Fundacja ePaństwo wygrywa z Prezydentem w sądzie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację Fundacji ePaństwo w sporze z Prezydentem RP. Spór dotyczył udostępnienia opinii prawnych, którymi kierował się Prezydent, przy podpisywaniu ustawy o zmianach w systemie emerytalnym (ZUS i OFE).

7 kwietnia bieżącego roku Prezydent RP podpisał kontrowersyjną ustawę zmieniającą funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce. Ustawa wprowadziła daleko idące zmiany w sposobie inwestowania oszczędności przyszłych emerytów i była szeroko dyskutowana publicznie. Prezydent Bronisław Komorowski ogłosił, iż podpisanie tej ustawy poprzedził zapoznaniem się z analizami prawnymi, natomiast proszony o ujawnienie ich treści – konsekwentnie odmawiał.

22 kwietnia Fundacja ePaństwo zwróciła się do Kancelarii Prezydenta z wnioskiem o udostępnienie treści analiz prawnych, którymi kierował się Prezydent. Kancelaria odrzuciła wniosek, twierdząc, iż: “zewnętrzne opinie prawne nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i nie podlegają obowiązkowi udostępnienia.”. W tej sytuacji działanie Prezydenta zaskarżono do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który na rozprawie w dniu 3 sierpnia stwierdził, iż zamówione przez urząd opinie prawne, dotyczące prac nad ustawą, są bez wątpienia informacjami publicznymi. Jednocześnie Sąd zobowiązał Kancelarię Prezydenta do ponownego rozpatrzenia naszego wniosku, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznych w ciągu 14 dni.

Po raz kolejny, Sąd potwierdza regułę jawności postępowania urzędników. Poza przypadkami informacji ustawowo niejawnych, opinia publiczna powinna mieć wgląd do wszystkich dokumentów, którymi posługują się władze – mówi Daniel Macyszyn, prezes Fundacji ePaństwo – mamy nadzieję, że Kancelaria Prezydenta RP, bez dalszych problemów, spełni nasz wniosek i pokaże opinie, które przesądziły o losie tak ważnej ustawy.

Fundacja ePaństwo działa od 2010 roku. Jest wydawcą najpopularniejszego serwisu monitorującego pracę Sejmu i posłów w Polsce – Sejmometr.pl. Poza tym pracuje nad serwisem – Zamrażarka Marszalka (zamrazarka.info) oraz kompendium wiedzy o państwie – ePaństwo (www.epanstwo.net).

źródło/autor: ePaństwo

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu