Przejdź do treści

Firma Etis Sp. z o.o. zaprojektowała instalację wentylacji mechanicznej , klimatyzacji, CO i wod-kan w Galerii Michalak w Łosicach

Firma Etis Sp. z o.o. zaprojektowała instalację wentylacji mechanicznej klimatyzacji, CO i wod-kan w Galerii Michalak w Łosicach przy zbiegu ul. Kolejowej 10 i ul. Czarkowskiego, dz. nr 181 w Łosicach.

1 Etis, Galeria Michalak w Łosicach, VBW EngineeringBudynek posiada trzy kondygnacje nadziemne. Znajdują się w nim pomieszczenia produkcyjno – handlowe oraz pomieszczenia pomocnicze. Zaprojektowano 2 układy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Dobrano centrale klimatyzacyjną BWH045 i – dla pomieszczeń produkcyjnych i centralę klimatyzacyjną BWH055 dla pomieszczeń handlowych. Centrale klimatyzacyjne zlokalizowano na dachu budynku (zamocowanie na konstrukcjach wsporczych).

Do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń budynku zastosowano pompy ciepła ze skraplaczami chłodzonymi cieczą (roztwór glikolu) z pętli ciepła technologicznego. Ciepło do obiegu CT dostarcza kompaktowa kotłownia Viessmann składająca się z kaskady kotłów gazowych kondensacyjnych VITOMODUŁ 200 z zamkniętą komorą spalania o mocy nominalnej 420kW. Instalacja CT w okresie letnim odbiera ciepło od urządzeń chłodniczych budynku i oddaje go w wymienniku chłodni wyparnej do atmosfery. W chłodni wyparnej zabudowany jest wymiennik oddzielający część otwartą obiegu chłodni wyparnej od obiegu zamkniętego Ciepła Technologicznego.

Projekt obejmuje również pozostałe instalacje – kanalizacje sanitarną bytowo-gospodarczą. Przy projekcie pracowały mgr inż. Anna Kaczorowska i mgr inż. Beata Lipińska-Kopeć.

Projekt został wykonany w terminie i jest to kolejny projekt – sukces firmy Etis Sp. z o.o.