Blue Tax Group S.A. i INVESTcon Group S.A. kończą spór i zawierają nowe porozumienie o współpracy

1. sierpnia 2011r. Blue Tax Group S.A. – spółka specjalizująca się w kompleksowej obsłudze klientów biznesowych i INVESTcon Group S.A. – specjalizująca się w obsłudze firm zainteresowanych doradztwem kapitałowym roku podpisały porozumienie o zakończeniu sporu dotyczącego rozliczeń wspólnie prowadzonego projektu inwestycyjnego. Zwieńczeniem zakończenia sporu jest zawarcie nowego porozumienia o ścisłej współpracy obu podmiotów przy realizacji projektów z obszaru doradztwa kapitałowego i wprowadzania spółek na rynek NewConnect.

Blue Tax Group S.A. i Inwest Consulting S.A., pomiędzy którymi trwał spór dotyczący rozliczenia wspólnie prowadzonego projektu wprowadzenia Klienta Blue Tax Group S.A. na rynek NewConnect, podpisała porozumienie o zakończeniu sporu. Zgodnie z tym porozumieniem strony zrzekły się wzajemnych roszczeń. Porozumienie kończące spór zostało zawarte w trosce o dobre imię wszystkich podmiotów zaangażowanych w spór, a także w trosce o interesy akcjonariuszy.

– Chcemy budować pozytywne relacje ze znaczącymi na rynku doradztwa kapitałowego firmami, dlatego zadecydowałem o ugodowym zakończeniu sporu pomiędzy Blue Tax Group S.A. a INVESTcon Group S.A. i zrzeczeniu się żądanego na rzecz Blue Tax Group odszkodowania w wysokości 1,03mln zł. – powiedział Mirosław Stanisławski, Prezes Zarządu Blue Tax Group S.A.

– Obecnie ważniejsze są dla nas długoterminowe dobre relacje i owocna współpraca z takim podmiotem, jak INVESTcon Group S.A., niż negatywnie odbierane długotrwałe konflikty. Uważam, że w rezultacie podpisane przez nas porozumienie o zakończeniu sporu pozytywnie wpłynie na wizerunki podmiotów zaangażowanych w spór, a także przełoży się na rozszerzenie działalności obu podmiotów na nowych rynkach, a to w rezultacie pozwoli zwiększyć przychody i zyski – dodał Mirosław Stanisławski, Prezes Zarządu Blue Tax Group S.A.

– Cieszymy się z kontynuowania współpracy ze spółką Blue Tax. Łącząc doświadczenia obydwu spółek będziemy w stanie przygotowywać do debiutu giełdowego większą ilość przedsiębiorstw – podsumował dr Paweł Śliwiński, Prezes Zarządu INVESTcon GROUP S.A.

Zarządy obu Spółek wyraziły dalszą chęć współpracy, w rezultacie czego zostało zawarte nowe porozumienie o współpracy pomiędzy Blue Tax Group S.A. a INVESTcon Group S.A. w zakresie wspólnej realizacji projektów inwestycyjnych na rzecz firm starających się o pozyskanie kapitału z rynku giełdowego.

– Wierzę, że dzięki doświadczeniom obu Spółek – Blue Tax Group S.A. i INVESTcon Group S.A. – będziemy mogli stworzyć kompleksową ofertę dla firm z sektora MŚP, które potrzebują ogromnego wsparcia w przygotowaniu się do debiutu giełdowego. Przewidujemy, że w najbliższym czasie w ramach nowego porozumienia o współpracy wspólnie zrealizujemy kilka projektów. – powiedział Mirosław Stanisławski, Prezes Zarządu Blue Tax Group S.A.

W ocenie Zarządu Blue Tax Group S.A. nowe porozumienie o współpracy pozwoli na zdynamizowanie rozwoju i zwiększenie przychodów, co jest zgodne z założoną wcześniej nową strategią Blue Tax Group S.A.

źródło/autor: Blue Tax Group

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu